Przejdź do treści

Dotacje do OZE w Gdyni

W Gdyni można składać wnioski o przyznanie dofinansowania do montażu instalacji odnawialnych źródeł energii.

Co podlega dofinansowaniu

Dotacja przysługuje osobom, które w nieruchomościach położonych na terenie Gdyni dokonały:

  • ograniczenia zużycia energii konwencjonalnej w gospodarstwach domowych poprzez zakup i montaż odnawialnego źródła energii: instalacji fotowoltaicznej, kolektorów słonecznych, elektrowni wiatrowej,
  • zmiany dotychczasowego źródła energii na inne powodujące zmniejszenie emisji do atmosfery (np. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej).

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Dotacja przysługuje osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dotacji na zakup i montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych wynosi 25% kosztów, ale nie więcej niż:

  • 2.500 zł na kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne lub elektrownię wiatrową dla budynku jednorodzinnego,
  • 5.000 zł na kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne lub elektrownię wiatrową dla budynku wielorodzinnego.

Koszty kwalifikowane

Koszty kwalifikowane stanowią koszty zakupu i montażu, rozbiórki instalacji oraz wykonanie projektu instalacji.

Do kiedy można składać wnioski

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski należy składać w urzędzie miasta w Gdyni lub za pomocą elektronicznego wniosku w Cyfrowym Urzędzie.


Może Cię zainteresować