Przejdź do treści

Dotacje do OZE w gminie Czorsztyn

W Czorsztynie prowadzony jest nabór ankiet do projektu dofinansowań do instalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii oraz pomp ciepła.

Gmina Czorsztyn planuje wnioskować o dofinansowanie na realizację projektu parasolowego dla mieszkańców.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowania mają być przeznaczone na:

 • zakup i montaż magazynu energii do magazynowania energii elektrycznej pochodzącej z już istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej (dotacja przeznaczona wyłącznie dla osób ubogich),
 • zakup i montaż pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej i / lub centralnego ogrzewania.

Osoby ubogie to takie, u których dochód na jedną osobę nie przekracza:

 • 776 zł netto / miesiąc w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 600 zł netto / miesiąc w gospodarstwie wieloosobowym.

Zobacz poradnik o magazynach energii do domu, ceny, opłacalność, zasady doboru i wiele więcej.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Projekt skierowany jest do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Wnioskodawca musi być właścicielem, współwłaścicielem, lub użytkownikiem wieczystym domu jednorodzinnego, w którym ma być zamontowana instalacja.

Do projektu mogą przystąpić jedynie osoby, nie posiadające zobowiązań finansowych wobec gminy Czorsztyn.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą przystąpić do udziału w projekcie pod warunkiem, że energia elektryczna wyprodukowana z zamontowanych elementów w ramach projektu, nie będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej oraz agroturystyki. W przypadku zarejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej pod tym samym adresem, wnioskodawca powinien posiadać oddzielny licznik energii.

Wysokość dofinansowania

Poziom dofinansowania może wynieść 90% wartości inwestycji brutto.

Przewidywane ceny magazynów energii dla osób biorących udział w projekcie wynoszą:

 • bateria 3 kWh – 25.000 zł
 • bateria 5 kWh – 25.000 zł
 • bateria 7 kWh – 40.000 zł
 • bateria 10 kWh – 50.000 zł

Przewidywane ceny instalacji fotowoltaicznych dla osób ubogich wynoszą:

 • instalacja PV 5,2 kWp – 30.000 zł
 • instalacja PV 9,6 kWp – 48.000 zł

Uczestnik pokrywa 10% kosztów całkowitych.

Koszty kwalifikowane

Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym.

Kiedy można składać wnioski

Ankiety uczestnictwa w Czorsztynie można składać do 23 lutego 2024 r.

Projekt będzie realizowany jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach działania Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.

Ile energii wytworzy fotowoltaika 10 kW w Czorsztynie?

W Czorsztynie, instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW wytworzy rocznie średnio 10.369 kWh w ciągu roku:

fotowoltaika produkcja Czorsztyn
Produkcja energii z instalacji PV w Czorsztynie. Źródło: PVGIS

Instalacja skierowana na południe (idealny kierunek to 60 na wschód od południa), w której panele fotowoltaiczne zamontowane są pod kątem 410, wytworzy rocznie ok. 10.369 kWh, a dziennie średnio 28 kWh.

W grudniu jest najmniejsza produkcja 455 kWh, a największa w lipcu 1.135 kWh.

Zobacz, jaka jest opłacalność montażu fotowoltaiki.


Może Cię zainteresować