Przejdź do treści

Dotacje do OZE w Kłobucku

W Kłobucku prowadzony jest nabór ankiet do projektu dofinansowań do instalacji odnawialnych źródeł energii.

Gmina Kłobuck planuje wnioskować o dofinansowanie na realizację projektu parasolowego dla mieszkańców. Projekt będzie realizowany w ramach programu Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowania mają być przeznaczone na:

  • zakup i montaż magazynu energii do magazynowania energii elektrycznej pochodzącej z już istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
  • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii,
  • zakup i montaż pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej i / lub centralnego ogrzewania.

Dopuszczalne jest łączenie przedsięwzięć.

Zobacz poradnik o tym, jak wybrać magazyn energii do domu.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Projekt skierowany jest do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Wnioskodawca musi być właścicielem, współwłaścicielem, lub użytkownikiem wieczystym domu jednorodzinnego, w którym ma być zamontowana instalacja.

Do projektu mogą przystąpić jedynie osoby, nie posiadające zobowiązań finansowych wobec gminy Kłobuck.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą przystąpić do udziału w projekcie pod warunkiem, że energia elektryczna wyprodukowana z zamontowanych elementów w ramach projektu, nie będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej oraz agroturystyki. W przypadku zarejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej pod tym samym adresem, wnioskodawca powinien posiadać oddzielny licznik energii.

Wysokość dofinansowania

Poziom dofinansowania może wynieść 90% wartości inwestycji netto.

Przykładowa kalkulacja dla inwestycji obejmującej łącznie:

  1. Powietrzna pompa ciepła 10kW + instalacja PV 10kWp + magazyn energii:
  • koszt ok. 140 tys. zł brutto (114 tys. zł netto plus ok. 26 tys. zł VAT). Zainteresowany dofinansowaniem mieszkaniec będzie musiał zabezpieczyć z własnych środków wkład własny 11,5 tys. zł oraz podatek VAT, co łącznie daje sumę na poziomie ok. 37,5 tys. zł.
  1. Instalacja PV 7 kWp + magazyn energii:
  • koszt ok. 63 tys. zł brutto (51 tys. zł netto plus VAT ok. 14,5 tys. zł). Zainteresowany dofinansowaniem mieszkaniec będzie musiał zabezpieczyć z własnych środków wkład własny 5,1 tys. zł oraz podatek VAT, co łącznie daje sumę na poziomie ok. 19,6 tys. zł.

Orientacyjny koszt 1 kW urządzeń brutto wynosi (w przypadku magazynu energii koszt 1 kWh):

Instalacja fotowoltaiczna – 5 tys. zł
Pompa ciepła – 5 tys. zł
Magazyn energii – 4 tys. zł

Koszty kwalifikowane

Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym.

Kiedy można składać wnioski

Ankiety uczestnictwa w Kłobucku można składać do 12 lutego 2024 r.

Realizacja projektu parasolowego, w którym ciężar organizacyjny i odpowiedzialność za wdrożenie technologiczne leżą po stronie gminy, planowana jest w okresie od uzyskania przez gminę dofinansowania do marca 2026 r.

Projekt będzie realizowany jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach działania Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.

Ile energii wytworzy fotowoltaika 10 kW w Kłobucku?

W Kłobucku, instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW wytworzy rocznie średnio 10.783 kWh w ciągu roku:

fotowoltaika produkcja Kłobuck
Produkcja energii z instalacji PV w Kłobucku. Źródło: PVGIS

Instalacja skierowana na południe (idealny kierunek to 30 na wschód od południa), w której panele fotowoltaiczne zamontowane są pod kątem 390, wytworzy rocznie ok. 10.783 kWh, a dziennie średnio 29 kWh.

W grudniu jest najmniejsza produkcja 352 kWh, a największa w maju 1.299 kWh.

Zobacz, jaka jest opłacalność montażu fotowoltaiki.


Może Cię zainteresować