Przejdź do treści

Dotacje do OZE w Kościanie

W Kościanie prowadzony jest nabór ankiet do projektu dofinansowań do instalacji odnawialnych źródeł energii.

Gmina planuje wnioskować o dofinansowanie na realizację projektu parasolowego dla mieszkańców. Projekt będzie realizowany w ramach programu Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowania mają być przeznaczone na:

  • zakup i montaż magazynu energii do magazynowania energii elektrycznej pochodzącej z już istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
  • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii,
  • zakup i montaż pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej i / lub centralnego ogrzewania.

Zobacz poradnik o tym, jak wybrać magazyn energii do domu.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Projekt skierowany jest do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Wnioskodawca musi być właścicielem, współwłaścicielem, lub użytkownikiem wieczystym domu jednorodzinnego, w którym ma być zamontowana instalacja.

Do projektu mogą przystąpić jedynie osoby, nie posiadające zobowiązań finansowych wobec gminy Kościan.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą przystąpić do udziału w projekcie pod warunkiem, że energia elektryczna wyprodukowana z zamontowanych elementów w ramach projektu, nie będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej oraz agroturystyki. W przypadku zarejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej pod tym samym adresem, wnioskodawca powinien posiadać oddzielny licznik energii.

Wysokość dofinansowania

Poziom dofinansowania może wynieść 90% wartości inwestycji netto.

Szacunkowy koszt instalacji oraz wartość udziału wnioskodawcy będzie określony w umowie organizacyjno-finansowej podpisywanej przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Koszty kwalifikowane

Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym.

Kiedy można składać wnioski

Ankiety uczestnictwa w Kościanie można składać do 13 lutego 2024 r. Odbędzie się również spotkanie informacyjne w auli budynku przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie. Termin spotkania to 7 lutego o godz. 18.00.

Projekt będzie realizowany jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach działania Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.

Ile energii wytworzy fotowoltaika 10 kW w Kościanie?

W Kościanie, instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW wytworzy rocznie średnio 10.876 kWh w ciągu roku:

produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej Kościan
Produkcja energii z instalacji PV w Kościanie. Źródło: PVGIS

Instalacja skierowana na południe (idealny kierunek to 20 na wschód od południa), w której panele fotowoltaiczne zamontowane są pod kątem 400, wytworzy rocznie ok. 10.876 kWh, a dziennie średnio 30 kWh.

W grudniu jest najmniejsza produkcja 319 kWh, a największa w maju 1.315 kWh.

Zobacz, jaka jest opłacalność montażu fotowoltaiki.


Może Cię zainteresować