Przejdź do treści

Dotacje do OZE w Powidzu

W gminie Powidz prowadzony jest nabór wniosków o dotacje do wymiany starych pieców i zastąpienie ich m. in. instalacjami OZE.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowania są przeznaczone m. in. do:

  • montażu instalacji fotowoltaicznej,
  • montażu pompy ciepła (klasa efektywności energetycznej min. A+),
  • montażu kolektorów słonecznych.

Montaż fotowoltaiki oraz kolektorów słonecznych może być dofinansowany, jeśli w budynku znajduje się źródło ciepła gazowe, elektryczne, olejowe, pompa ciepła lub kocioł zagazowujący drewno lub kocioł na pellet.

Zobacz poradnik, jak dobrze wybrać pompę ciepła, jakie są rodzaje pomp, jaki generują hałas, gdzie najlepiej zamontować i wiele więcej.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Wnioskodawcy muszą posiadać tytuł prawny do posiadania nieruchomości.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż:

  • 10.000 zł – dla wspólnot mieszkaniowych, gdy montowany jest centralny system ogrzewania,
  • 5.000 zł – dla pozostałych.

Zobacz ceny instalacji fotowoltaicznych i co ma wpływ na wycenę kosztów montażu fotowoltaiki.

Koszty kwalifikowane

Dotacja może być udzielona wyłącznie na finansowanie kosztów zakupu i montażu nowych urządzeń.

Dotacja nie może być udzielona na finansowanie wydatków poniesionych przed dniem zawarcia umowy.

Zobacz, jaka jest opłacalność montażu fotowoltaiki i od czego zależy.

Kiedy można składać wnioski

Wnioski o dotacje do OZE w gminie Powidz można składać do 31 października 2024 r.

Wnioski o przyznanie dotacji będą rozpatrywane wg kolejności wpływu, aż do wyczerpania środków w budżecie.

Zobacz przewodnik po fotowoltaice – jakie wybrać panele solarne, jak duża powinna być instalacja PV, czy warto montować magazyn energii i wiele więcej.

Ile energii wytworzy fotowoltaika 10 kW w Powidzu?

W Powidzu, instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW ma średnią wydajność rocznie 10.654 kWh w ciągu roku:

fotowoltaika produkcja Powidz
Produkcja energii z instalacji PV w Powidzu. Źródło: PVGIS

Instalacja skierowana na południe (idealny kierunek to 30 na wschód od południa), w której panele fotowoltaiczne zamontowane są pod kątem 400, wytworzy rocznie ok. 10.654 kWh, a dziennie 29 kWh.

W grudniu jest najmniejsza produkcja 284 kWh, a największa w maju 1.322 kWh.

Sprzedaż energii z fotowoltaiki jest rozliczana w systemie net billing.


Może Cię zainteresować