Przejdź do treści

Dotacje do OZE w powiecie krakowskim – Powiat bez Smogu

W powiecie krakowskim prowadzony będzie nabór wniosków o dotacje do montażu odnawialnych źródeł energii. Dotacje będą udzielane w ramach programu “Powiat bez smogu”.

Dofinansowania z zakresu ochrony środowiska są przeznaczone zarówno, gdy wymagany jest demontaż dotychczasowego źródła ciepła, jak i zakup nowego źródła bez konieczności demontażu dotychczasowego.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowania są przeznaczone do m. in.:

  • montażu instalacji kolektorów słonecznych,
  • montaż pompy ciepła.

Aby uzyskać dofinansowanie do zakupu i montażu pompy ciepła wymagany jest demontaż dotychczasowego źródła ciepła.

Zobacz, ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowania mogą składać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie powiatu krakowskiego.

Dotacja może zostać udzielona, jeżeli w budynku w którym ma być wykonany montaż OZE prowadzona jest działalność gospodarcza, ale całkowita powierzchnia wykorzystywana na cele działalności gospodarczej nie przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku.

Dotacje są przeznaczone dla mieszkańców gmin i miast powiatu krakowskiego: Krzeszowice, Skała, Skawina, Słomniki, Świątniki Górne, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania wynosi 85% kosztów netto, nie więcej niż 6.000 zł.

Dotację można łączyć z innymi dofinansowaniami.

Zobacz jaka jest opłacalność instalacji fotowoltaicznych i co zrobić, aby była jak najwyższa.

Koszty kwalifikowane

Dofinansowanie obejmuje pokrycie części kosztów poniesionych na zakup urządzeń OZE wraz z montażem.

Dotacją nie będą objęte urządzenia i prace montażowe, które zostały zakupione lub wykonane przed dniem zawarcia umowy dotacyjnej.

Kiedy można składać wnioski

Wnioski o dotacje do OZE w powiecie krakowskim można składać od 18 marca do 16 kwietnia br. Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

Pozytywnie zweryfikowane wnioski utworzą listę rankingową. O kolejności na liście rankingowej decyduje termin złożenia kompletnego wniosku. Dotacje przyznawane będą do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie.

Budżet programu “Powiat bez smogu” wynosi 350.000 zł.

Ile energii wytworzy fotowoltaika 10 kW w Krakowie?

W Krakowie, instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW ma średnią wydajność rocznie 10.653 kWh w ciągu roku:

fotowoltaika produkcja Kraków
Produkcja energii z instalacji PV w Krakowie. Źródło: PVGIS

Instalacja skierowana na południe (idealny kierunek to 10 na wschód od południa), w której panele fotowoltaiczne zamontowane są pod kątem 390, wytworzy rocznie ok. 10.653 kWh, a dziennie średnio 29 kWh.

W grudniu jest najmniejsza produkcja 401 kWh, a największa w lipcu 1.288 kWh.

Sprzedaż energii z fotowoltaiki jest rozliczana w systemie net billing.


Może Cię zainteresować