Przejdź do treści

Dotacje do fotowoltaiki i innych OZE w Warszawie

W Warszawie prowadzony jest nabór wniosków o dotacje do montażu odnawialnych źródeł energii.

Obecny nabór wniosków o dofinansowania jest naborem uzupełniającym, pierwszy zakończył się w styczniu tego roku. W budżecie pozostało jeszcze 9 mln zł, które można przeznaczyć na dotacje do OZE.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowania są przeznaczone na:

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Wnioski o dotacje do OZE w Warszawie mogą składać m. in:

 • osoby fizyczne,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • przedsiębiorcy,
 • stowarzyszenia,
 • fundacje,
 • gminne i powiatowe osoby prawne.

Budynek, w którym ma być zrealizowany montaż OZE nie może być ogrzewany kotłami lub paleniskami na paliwo stałe lub olej opałowy.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania wynosi:

 • instalacja fotowoltaiczna – 15.000 zł, nie więcej niż 1.500 zł/kW
 • powietrzna pompa ciepła – 30.000 zł, nie więcej niż 1.000 zł/kW
 • gruntowa pompa ciepła – 40.000 zł, nie więcej niż 2.000 zł/kW,
 • kolektory słoneczne – 15.000 zł, nie więcej niż 1.000 zł/m2,
 • turbina wiatrowa – 15.000 zł, nie więcej niż 1.500 zł/kW.

Zobacz ceny instalacji fotowoltaicznych i co ma wpływ na wycenę kosztów montażu fotowoltaiki.

Koszty kwalifikowane

Dotacja może być udzielona wyłącznie na finansowanie kosztów zakupu i montażu nowych urządzeń.

Dotacja nie może być udzielona na pokrycie kosztów m. in.:

 • montażu pompy ciepła oraz kolektorów słonecznych w nieruchomościach zasilanych ciepłem z sieci ciepłowniczej,
 • rozbudowy instalacji uprzednio finansowanych ze środków budżetu miasta Warszawa.

Kiedy można składać wnioski

Wnioski o dotacje do OZE w Warszawie można składać od 1 marca do 30 kwietnia br.

Dotychczas, spośród ponad 4 tys. dotacji do OZE przyznanych w latach 2019 – 2023, ponad 3,5 tys. dotyczyło dofinansowania do montażu fotowoltaiki.

Zobacz, jaka jest opłacalność montażu fotowoltaiki i od czego zależy.

Ile energii wytworzy fotowoltaika 10 kW w Warszawie?

W Warszawie, instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW ma średnią wydajność rocznie 10.514 kWh w ciągu roku:

fotowoltaika produkcja Warszawa
Produkcja energii z instalacji PV w Warszawie. Źródło: PVGIS

Instalacja skierowana na południe (idealny kierunek to 30 na wschód od południa), w której panele fotowoltaiczne zamontowane są pod kątem 390, wytworzy rocznie ok. 10.514 kWh, a dziennie średnio 28 kWh.

W grudniu jest najmniejsza produkcja 272 kWh, a największa w czerwcu 1.321 kWh.

Sprzedaż energii z fotowoltaiki jest rozliczana w systemie net billing.


Może Cię zainteresować