Przejdź do treści

Dotacje do OZE w ZabrzuW Zabrzu prowadzony jest nabór uzupełniający do projektu STOP SMOG. W ramach projektu można uzyskać dotację m. in. do montażu odnawialnych źródeł energii.

Co podlega dofinansowaniu

W ramach projektu można zrealizować prace remontowe, które zmniejszą zapotrzebowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię do ich ogrzewania i podgrzewania wody. Do prac możliwych do wykonania w ramach programu zaliczają się instalacje OZE:

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Aby uzyskać dotacje do programu STOP SMOG w Zabrzu, należy posiadać tytuł prawny do budynku mieszkalnego – trzeba być właścicielem, współwłaścicielem lub posiadaczem samoistnym budynku jednorodzinnego, lub lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym.

Powierzchnia użytkowa budynku nie może przekroczyć 200m2 (dla budynków, w których są dwa lokale mieszkalne, łączna powierzchnia użytkowa nie może przekroczyć 300m2).

Dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, lub 125% kwoty najniższej emerytury dla gospodarstw wieloosobowych.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania dla jednego budynku (a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu) może wynieść maksymalnie 106 000 zł.

Do kiedy można składać wnioski

Nabór wniosków trwa od 30 listopada 2023 r. Wnioski należy składać w wydziale Ekologii miasta Zabrze.

dotacje do OZE Zabrze


Może Cię zainteresować