Przejdź do treści

Dotacje do OZE w Żegocinie

W Żegocinie prowadzony jest nabór ankiet do projektu dofinansowań do instalacji odnawialnych źródeł energii.

Gmina Żegocina planuje wnioskować o dofinansowanie na realizację projektu “Realizacja projektu w ramach działań inwestycyjnych Klastra Energii”. Projekt ma być objęty dofinansowaniem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Inwestycja Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowania mają być przeznaczone na:

  • zakup i montaż magazynu energii do magazynowania energii elektrycznej pochodzącej z już istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
  • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii,
  • zakup i montaż pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej i / lub centralnego ogrzewania.

Zobacz poradnik jak wybrać magazyn energii do domu.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Projekt skierowany jest do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Wnioskodawca musi być właścicielem, współwłaścicielem, lub użytkownikiem wieczystym domu jednorodzinnego, w którym ma być zamontowana instalacja.

Do projektu mogą przystąpić jedynie osoby, nie posiadające zobowiązań finansowych z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci, itp. wobec gminy Żegocina.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą przystąpić do udziału w projekcie pod warunkiem, że energia elektryczna wyprodukowana z zamontowanych elementów w ramach projektu, nie będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej oraz agroturystyki. W przypadku zarejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej pod tym samym adresem, wnioskodawca powinien posiadać oddzielny licznik energii.

Wysokość dofinansowania

Poziom dofinansowania może wynieść 90% wartości inwestycji netto.

Zobacz jaka jest opłacalność montażu magazynu energii i co zrobić, aby była jak najwyższa.

Koszty kwalifikowane

Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym.

Koszty kwalifikowane obejmują budowę, rozbudowę, zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą umożliwiającą odprowadzenie wyprodukowanej energii do magazynu energii, sieci lub bezpośrednio do odbiorców energii.

Kiedy można składać wnioski

Ankiety uczestnictwa w Żegocinie można składać do 8 marca 2024 r.

Uczestnicy projektu będą zawierali umowy użyczenia na okres pięciu lat.

Projekt będzie realizowany jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach działania Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.

Ile energii wytworzy fotowoltaika 10 kW w Żegocinie?

W Żegocinie, instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW ma średnią wydajność rocznie 10.283 kWh w ciągu roku:

fotowoltaika produkcja Żegocina
Produkcja energii z instalacji PV w Żegocinie. Źródło: PVGIS

Instalacja skierowana na południe (idealny kierunek to 10 na wschód od południa), w której panele fotowoltaiczne zamontowane są pod kątem 390, wytworzy rocznie ok. 10.283 kWh, a dziennie średnio 28 kWh.

W grudniu jest najmniejsza produkcja 347 kWh, a największa w lipcu 1.241 kWh.

Sprzedaż energii z fotowoltaiki jest rozliczana w systemie net billing.

Zobacz, jaka jest opłacalność montażu fotowoltaiki.


Może Cię zainteresować