Przejdź do treści

Dotacje do OZE we Wrocławiu

We Wrocławiu prowadzony jest nabór wniosków o dotacje do montażu odnawialnych źródeł energii oraz magazynów energii.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowania są przeznaczone m. in. do montażu:

  • instalacji fotowoltaicznych,
  • wiatraków przydomowych,
  • instalacji hybrydowych składających się z fotowoltaiki oraz wiatraka,
  • magazynu energii.

Aby uzyskać dofinansowanie do magazynu energii, w budynku musi być wcześniej zainstalowana instalacja OZE.

Dotacje udzielane są również na instalacje off-grid.

Zobacz poradnik, jak dobrze wybrać pompę ciepła, jakie są rodzaje pomp, jaki generują hałas, gdzie najlepiej zamontować i wiele więcej.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do nieruchomości. Dotacja nie przysługuje na nieruchomość oddaną do użytku po 2021 roku.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż:

  • 7.500 zł – dla instalacji fotowoltaicznej,
  • 7.500 zł dla wiatraka,
  • 12.500 zł dla instalacji hybrydowej,
  • 8.000 zł – na magazyn energii.

Zobacz ceny instalacji fotowoltaicznych i co ma wpływ na wycenę kosztów montażu fotowoltaiki.

Koszty kwalifikowane

Koszty związane z inwestycją mogą zostać poniesione dopiero po podpisaniu umowy dotacyjnej.

Zobacz, jaka jest opłacalność montażu fotowoltaiki i od czego zależy.

Kiedy można składać wnioski

Wnioski o dotacje do OZE we Wrocławiu można składać od 1 lipca do 30 września. O przyznaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń.

Wnioski o przyznanie dotacji będą rozpatrywane wg kolejności wpływu, aż do wyczerpania środków w budżecie.

Zobacz przewodnik po fotowoltaice – jakie wybrać panele solarne, jak duża powinna być instalacja PV, czy warto montować magazyn energii i wiele więcej.

Ile energii wytworzy fotowoltaika 10 kW we Wrocławiu?

We Wrocławiu, instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW ma średnią wydajność rocznie 10.961 kWh w ciągu roku:

fotowoltaika produkcja Wrocław
Produkcja energii z instalacji PV we Wrocławiu. Źródło: PVGIS

Instalacja skierowana na południe (idealny kierunek to 20 na wschód od południa), w której panele fotowoltaiczne zamontowane są pod kątem 400, wytworzy rocznie ok. 10.961 kWh, a dziennie 30 kWh.

W grudniu jest najmniejsza produkcja 377 kWh, a największa w lipcu 1.308 kWh.

Sprzedaż energii z fotowoltaiki jest rozliczana w systemie net billing.


Może Cię zainteresować