Przejdź do treści

Dotacje do pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych w gminie Janów

W gminie Janów prowadzony jest nabór ankiet do projektu dofinansowań do instalacji odnawialnych źródeł energii.

Gmina planuje wnioskować o dofinansowanie na realizację projektu parasolowego dla mieszkańców. Nabór prowadzony będzie w ramach programu Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne.

Gmina przewiduje, że kwota na potrzeby realizacji projektu wyniesie 2 miliony zł.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowania mają być przeznaczone na:

  • zakup i montaż pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej i / lub centralnego ogrzewania,
  • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej i / lub centralnego ogrzewania.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terenie gminy Janów, posiadające uregulowane prawo do dysponowania nieruchomością.

Wnioskodawca musi być właścicielem, współwłaścicielem, lub użytkownikiem wieczystym domu jednorodzinnego, w którym ma być zamontowana instalacja.

Instalacje zamontowane w ramach projektu nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej, gospodarczej oraz agroturystyki.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą przystąpić do udziału w projekcie pod warunkiem, że energia elektryczna wyprodukowana z zamontowanych elementów w ramach projektu, nie będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej oraz agroturystyki. W przypadku zarejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej pod tym samym adresem, wnioskodawca powinien posiadać oddzielny licznik energii.

Wysokość dofinansowania

Poziom dofinansowania może wynieść 90% wartości inwestycji netto.

Uzyskanie dotacji będzie uzależnione od kolejności złożenia kompletnej dokumentacji.

Koszty kwalifikowane

Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym.

Kiedy można składać wnioski

Ankiety uczestnictwa w Janowie można składać do 6 lutego 2024 r.

Deklaracje udziału złożone po upływie terminu przyjmowania zgłoszeń będą stanowiły listę rezerwową zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Projekt będzie realizowany jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach działania Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.

Ile energii wytworzy fotowoltaika 10 kW w Janowie?

W Janowie, instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW wytworzy rocznie średnio 10.624 kWh w ciągu roku:

produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej Janowo
Produkcja energii z instalacji PV w Janowie. Źródło: PVGIS

Instalacja skierowana na południe (idealny kierunek to 30 na wschód od południa), w której panele fotowoltaiczne zamontowane są pod kątem 390, wytworzy rocznie ok. 10.624 kWh, a dziennie średnio 29 kWh.

W grudniu jest najmniejsza produkcja 360 kWh, a w lipcu największa 1.277 kWh.


Może Cię zainteresować