Przejdź do treści

Dotacje do pomp ciepła przy wymianie pieca w Głuchołazach

W Głuchołazach prowadzony jest nabór wniosków o dotacje do zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne.

W ramach naboru można uzyskać dotację m. in. do montażu pompy ciepła.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegać będzie m. in. zakup i montaż powietrznej lub gruntowej pompy ciepła przeznaczonej na potrzeby centralnego ogrzewania.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest trwała likwidacja dotychczasowego źródła ogrzewania.

Zobacz poradnik, jak wybrać pompę ciepła – jakie są rodzaje pomp, jaki generują hałas, gdzie najlepiej zamontować i wiele więcej.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości oraz wspólnoty mieszkaniowe znajdujące się na terenie Głuchołaz.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dotacji w Głuchołazach wynosi do 10% wartości inwestycji, nie więcej niż 4.000 zł dla osób fizycznych oraz nie więcej niż 4.000 zł na jeden lokalny mieszkalny we wspólnocie mieszkaniowej.

Koszty kwalifikowane

Dotacja może być udzielona wyłącznie na finansowanie kosztów zakupu i montażu nowych urządzeń.

Dofinansowanie nie jest udzielane do zakupu urządzeń przenośnych oraz do kosztu demontażu dotychczasowego źródła ogrzewania.

Kiedy można składać wnioski

Wnioski o dotacje do zakupu i montażu pomp ciepła w Głuchołazach można składać od 4 czerwca do 15 lipca br.

Wnioski poddawane będą kwalifikowane wg kryterium roku produkcji obecnego źródła ogrzewania, ilości zlikwidowanych pieców oraz powierzchni budynku do ogrzewania.


Może Cię zainteresować