Przejdź do treści

Dotacje do pomp ciepła w gminie Augustów

W Augustowie można składać wnioski o uzyskanie dotacji na zmianę systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Augustów. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów likwidacji starego systemu ogrzewania i zastąpienie go m. in. pompą ciepła.

Wysokość dotacji wynosi 70% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 7.000 zł dla domów jednorodzinnych, lub 14.000 zł dla wspólnot mieszkaniowych.

O dotacje do montażu pompy ciepła mogą się ubiegać:

  • właściciele oddanych do użytku domów jednorodzinnych,
  • wspólnoty mieszkaniowe będące właścicielami budynków wielorodzinnych,
  • właściciele nie oddanych do użytku jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wspólnoty mieszkaniowe będące właścicielami nie oddanych do użytku budynków wielorodzinnych, o ile oddanie do użytku nastąpi do końca roku kalendarzowego, w którym złożą wniosek o dofinansowanie.

Wnioski należy składać do 30 listopada 2023 roku. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności ich złożenia do urzędu miasta w Augustowie.

panele fotowoltaiczne Augustów


Może Cię zainteresować