Przejdź do treści

Dotacje do pomp ciepła w gminie Podegrodzie

W gminie Podegrodzie realizowany jest projekt pn. “Obniżenie poziomu niskiej emisji w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Podegrodzie”. W ramach projektu można składać wnioski o przyznanie dofinansowania do kosztów zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastąpienie go ogrzewaniem proekologicznym, w tym pompą ciepła. Celem realizacji zadania jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych, w szczególności redukcja emisji CO2 o co najmniej 30% w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Podegrodzie.

Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowanie można uzyskać do zakupu i montażu wysokosprawnego i ekologicznego źródła ciepła, są to:

 • odnawialne źródło ciepła – pompa ciepła,
 • system grzewczy oparty o kocioł spalający biomasę,
 • system grzewczy na paliwa gazowe.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest spełnienie poniższych wymagań:

 • poddanie się audytowi energetycznemu budynku wykonanego przed wymianą źródła ciepła,
 • wykonanie zaleceń termomodernizacyjnych w zakresie wynikającym z w/w oceny energetycznej budynku – jeżeli tego rodzaju konieczność wynika z przeprowadzonej oceny energetycznej,
 • wykonanie obowiązku likwidacji starego kotła, wykonanie nowego źródła ciepła i użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania,
 • osiągnięcie redukcji emisji CO2 o co najmniej 30% na projekcie, w odniesieniu do istniejącej instalacji.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Dofinansowanie będzie udzielone właścicielom budynków przeznaczonych wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Wysokość dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania montażu pompy ciepła oraz pozostałych źródeł ciepła wynosi:

 • 8.000 zł w przypadku budynku jednorodzinnego,
 • 10.000 zł w przypadku budynku wielorodzinnego.

Dotacja do instalacji wewnętrznej wynosi maksymalnie:

 • 6.000 zł dla budynku jednorodzinnego,
 • wielokrotność 6.000 zł zgodna z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni.

Wysokość przekazanej Inwestorowi dotacji będzie ustalana indywidualnie na podstawie wyników oceny energetycznej oraz faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych weryfikowanych na podstawie dostarczonych przez Inwestora faktur i/lub rachunków na całość inwestycji z uwzględnieniem kosztów jednostkowych.

Koszty kwalifikowane

Dofinansowaniu podlega:

 • demontaż starego źródła ciepła,
 • zakup i montaż nowego źródła ciepła,
 • wykonanie wewnętrznej instalacji w budynku, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.

Do kiedy można składać wnioski

Projekt realizowany jest do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Podstawą określenia kolejności uczestnictwa wnioskodawców w projekcie jest kolejność złożenia wniosków o udzielenie dotacji.

fotowoltaika Podegrodzie


Może Cię zainteresować