Przejdź do treści

Dotacje do pomp ciepła w Rudzie Śląskiej

W Rudzie Śląskiej przyjmowane są wnioski o przyznanie dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie Rudy Śląskiej. W ramach programu można uzyskać dotację do montażu m. in. pompy ciepła.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych, osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w budynkach wielorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Wysokość dofinansowania wynosi 70% poniesionych nakładów finansowych, jednak nie więcej niż 2.500 zł dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

W przypadku budynku wielorodzinnego wysokość dotacji wynosi 70% kosztów, nie więcej niż:

  • 5.000 zł w budynku do 10 mieszkań,
  • 10.000 zł w budynku od 11 do 20 mieszkań,
  • 15.000 zł w budynku powyżej 20 mieszkań.

Wnioski o przyznanie dofinansowania są przyjmowane do 30 września 2023 r. Dofinansowanie będzie udzielane do wyczerpania środków finansowych w budżecie miasta. Wnioski, dla których zabraknie środków finansowych, będą realizowane w następnym roku, pod warunkiem zapewnienia finansowania w budżecie na ten cel.

Wnioski są rozpatrywane w kolejności wpływu.


Może Cię zainteresować