Przejdź do treści

Dotacje do pomp ciepła w Tychach

W Tychach można składać wnioski o przyznanie dofinansowania do kosztów zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne, w tym pompę ciepła. Celem udzielonej dotacji jest osiągnięcie efektu ekologicznego oraz poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza.

Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlega realizacja inwestycji polegającej na zmianie systemu ogrzewania na ekologiczne. Dotacji podlega wymiana starego systemu ogrzewania zasilanego piecami lub kotłami c. o. na paliwo stałe do klasy 4. Za ogrzewanie ekologiczne uznaje się:

  • pompę ciepła (powietrzną oraz gruntową),
  • ogrzewanie gazowe,
  • ogrzewanie elektryczne,
  • przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Nie przyznaje się dofinansowania na:

  • zakup przenośnych urządzeń grzewczych (w tym: termowentylatorów, grzejników olejowych, grzejników na propan-butan, elektrycznych podgrzewaczy wody, piecy typu “koza”, kominków oraz piecy kuchennych, itp.),
  • zakup instalacji, w tym urządzeń grzewczych w nowo wybudowanych budynkach mieszkalnych.

Warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania jest likwidacja wszystkich dotychczasowych urządzeń grzewczych.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków miszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tychy.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania wynosi 50% poniesionych kosztów, nie więcej niż 5.000 zł dla jednego budynku jednorodzinnego. Łączny koszt realizowanej inwestycji nie może być niższy niż 10.000 zł.

Koszty kwalifikowane

Dofinansowaniu podlega:

  • demontaż i likwidacja starego źródła ciepła,
  • zakup i montaż nowego źródła ciepła,
  • zakup i montaż niezbędnej armatury,
  • zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami.

Do kiedy można składać wnioski

Nabór wniosków prowadzony jest w terminie od 2 stycznia do 15 października 2023 roku. Wnioski rozpatrywane są w kolejności zgłoszeń, w ramach zarezerwowanych środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta Tychy.

Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem realizacji inwestycji w urzędzie miasta w Tychach.

fotowoltaika Tychy


Może Cię zainteresować