Przejdź do treści

Dotacje do wymiany pieców na pompy ciepła w gminie Kobiór

W gminie Kobiór prowadzony będzie nabór wniosków o dotacje do zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne.

Dotacja jest udzielana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Kobiór na lata 2024 – 2026.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegać będzie m. in. zakup i montaż pompy ciepła przeznaczonej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest trwała likwidacja dotychczasowego źródła ogrzewania.

Zobacz poradnik, jak wybrać pompę ciepła – jakie są rodzaje pomp, jaki generują hałas, gdzie najlepiej zamontować i wiele więcej.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

O dotację do wymiany starego pieca na pompę ciepła mogą ubiegać się właściciele mieszkań znajdujących się na terenie gminy Kobiór.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania do montażu pompy ciepła wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5.000 zł.

Koszty kwalifikowane

Koszty kwalifikowane wymiany starego pieca obejmują zakup materiałów i urządzeń oraz roboty instalacyjne i budowlane w obrębie źródła ciepła (np. montaż pompy ciepła). Wszystkie dokumenty do rozliczenia muszą mieć datę późniejszą niż data podpisania umowy o dotację z gminą Kobiór.

Kiedy można składać wnioski

Wnioski o dotacje do wymiany starego pieca na pompę ciepła będzie można składać od 10 lipca do 31 sierpnia 2024 r.

Termin rozliczenia dotacji to 20 listopada 2024 r.


Może Cię zainteresować