Przejdź do treści

Dotacje do wymiany pieców na pompy ciepła w Raciborzu

W Raciborzu prowadzony jest nabór wniosków o dotacje do zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne.

Dotacja jest udzielana w ramach programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Racibórz na lata 2023 – 2028 w budynkach mieszkalnych.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegać będzie m. in. zakup i montaż pompy ciepła przeznaczonej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest trwała likwidacja dotychczasowego źródła ogrzewania.

Zobacz poradnik, jak wybrać pompę ciepła – jakie są rodzaje pomp, jaki generują hałas, gdzie najlepiej zamontować i wiele więcej.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

O dotację do wymiany starego pieca na pompę ciepła mogą ubiegać się właściciele mieszkań znajdujących się na terenie Raciborza.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania do montażu pompy ciepła wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15.000 zł.

Koszty kwalifikowane

Koszty kwalifikowane wymiany starego pieca obejmują zakup materiałów i urządzeń oraz roboty instalacyjne i budowlane w obrębie źródła ciepła (np. montaż pompy ciepła).

Kiedy można składać wnioski

Wnioski o dotacje do zakupu i montażu pomp ciepła można składać od 10 czerwca 2024 r. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym i będzie kontynuowany do wyczerpania środków.

Wymagany okres trwałości dla nowego źródła ciepła wynosi 5 lat (od momentu podpisania protokołu odbioru prac).


Może Cię zainteresować