Przejdź do treści

Gminny punkt informacyjny programu Czyste Powietrze w gminie Barcin

W urzędzie miasta gminy Barcin, woj. kujawsko-pomorskie, uruchomiono punkt konsultacyjno-informacyjny programu “Czyste Powietrze”.

W punkcie można uzyskać informacje na temat programu oraz pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie.

W ramach Czystego Powietrza można uzyskać dotacje do:

  • zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej,
  • zakupu i montażu kolektorów słonecznych,
  • zakupu i montażu pompy ciepła.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać konsultacje w sprawie dotacji do ww. OZE w urzędzie miasta w Barcinie w pokoju 11a.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www urzędu miasta w Barcinie.