Przejdź do treści

Granty do magazynów energii i ciepła w gminie Starcza

W gminie Starcza odbędą się konsultacje społeczne do projektu “Granty na magazyny energii i ciepła dla mieszkańców gminy Starcza“. Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie na granty na magazyny energii i ciepła dla mieszkańców gminy. Granty będą finansowane ze środków pochodzących z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021 – 2027.Co podlega dofinansowaniu

Dotacje będą przyznawane na inwestycje na zakup i montaż magazynów energii elektrycznej i cieplnej zasilanych energią z OZE.

Zobacz poradnik o tym, jak wybrać magazyn energii do domu.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Dofinansowanie magazynu energii jest możliwe, jeśli w budynku funkcjonuje instalacja OZE w jednym z wymienionych wariantów:

Wysokość dofinansowania

Poziom dofinansowania wynosi 95%, jednak nie więcej niż:

  • 35.720 zł dla magazynu energii elektrycznej,
  • 9.500 zł dla magazynu energii cieplnej.

Wkład własny wynosi 5%.

Koszty kwalifikowane

Zakres prac objętych dofinansowaniem obejmuje zakup i montaż magazynu energii elektrycznej wraz z elementami niezbędnymi do podłączenia magazynu energii, w tym falownikiem.

Zakup i montaż magazynu energii cieplnej, wraz z elementami niezbędnymi do podłączenia magazynu energii z instalacją OZE.

Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym.

Kiedy można składać wnioski

Wnioski o dotację do magazynu energii w gminie Starcza, można składać od 26 stycznia do 29 stycznia 2024 r.

Realizacja projektu planowana jest na 2024 – 2025 rok, po przyznaniu dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego.

Zobacz poradnik o tym, jak wybrać magazyn energii do domu.

Ile energii wytworzy fotowoltaika 10 kW w Starczy?

W gminie Starcza, instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW wytworzy rocznie średnio 10.581 kWh w ciągu roku:

produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej Starcza
Produkcja energii z instalacji PV w Starczy. Źródło: PVGIS

Instalacja fotowoltaiczna 10 kW w Starczy, skierowana na południe, w której panele fotowoltaiczne zamontowane są pod kątem 350, wytworzy rocznie ok. 10.581 kWh, a dziennie średnio 29 kWh.

W grudniu jest najmniejsza produkcja 327 kWh, a w lipcu największa 1.304 kWh.


Może Cię zainteresować