Przejdź do treści

Granty do zakupu magazynu energii w gminie Myszków

W gminie Myszków odbędzie się nabór wniosków o przyznanie grantu do zakupu i montażu magazynu energii dla istniejących instalacji fotowoltaicznych. Nabór wniosków prowadzony będzie w ramach projektu “Myszków pozytywnie naładowany“.

Gmina Myszków będzie składała wniosek o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027, Odnawialne Źródła Energii.

Projekt dotacji do magazynów energii nie będzie realizowany w przypadku nieuzyskania dofinansowania ze środkówCo podlega dofinansowaniu

Grant będzie udzielany na zakup i montaż magazynów energii na potrzeby socjalno-bytowe budynków mieszkalnych. Grant będzie udzielany w formule refundacji poniesionych kosztów.

Zobacz poradnik o tym, jak wybrać magazyn energii do domu.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Dofinansowanie magazynu energii jest możliwe, jeśli w budynku funkcjonuje instalacja fotowoltaiczna. Dofinansowanie do zakupu magazynu energii nie jest możliwe w budynku, który posiada już magazyn energii lub istniejąca instalacja fotowoltaiczna nie jest podłączona do sieci energetycznej.

Dotacja nie może być udzielona w przypadku nieruchomości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza, działalność rolnicza.

Z możliwości udziału w projekcie wyklucza się wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Wysokość dofinansowania

Grant wyniesie 100% wydatków kwalifikowanych w kwocie brutto, jednak nie więcej niż 35.000 zł.

Pojemność i moc magazynu energii będzie dobrana zgodnie z szablonem doboru dołączonym do regulaminu projektu. Regulamin nie określa mocy minimalnej ani pojemności minimalnej magazynu energii.

Koszty kwalifikowane

Zakres prac objętych dofinansowaniem obejmuje zakup i montaż magazynu energii elektrycznej. Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym.

Kiedy można składać wnioski

Wnioski o dotację do magazynu energii w gminie Myszków, można składać od 24 stycznia do 26 stycznia 2024 r. Decydującym o zakwalifikowaniu udziału w projekcie jest data i godzina zgłoszenia.

Realizacja projektu planowana jest na 2024 – 2025 rok, po przyznaniu dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego.

Ile energii wytworzy fotowoltaika 10 kW w Myszkowie?

W Myszkowie, instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW wytworzy rocznie średnio 10.668 kWh w ciągu roku:

produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej Myszków
Produkcja energii z instalacji PV w Myszkowie. Źródło: PVGIS

Instalacja fotowoltaiczna 10 kW w Myszkowie, skierowana na południe, w której panele fotowoltaiczne zamontowane są pod kątem 350, wytworzy rocznie ok. 10.668 kWh, a dziennie średnio 29 kWh.

W grudniu jest najmniejsza produkcja 361 kWh, a w lipcu największa 1.289 kWh.


Może Cię zainteresować