Przejdź do treści

Nabór ankiet od osób zainteresowanych udziałem projekcie dofinansowań do instalacji PV, magazynów energii i pomp ciepła w gminie Gołcza

W gminie Gołcza prowadzony jest nabór ankiet do projektu parasolowego w ramach w ramach programu “Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne” Działanie B.1 Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowania mają być przeznaczone na:

  • zakup i montaż magazynu energii do magazynowania energii elektrycznej pochodzącej z już istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
  • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii,
  • zakup i montaż pompy ciepła.

Zobacz poradnik o tym, jak wybrać magazyn energii do domu.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Ankiety mogą składać właściciele lub użytkownicy budynków mieszkalnych na terenie gminy Gołcza. Instalacje nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą przystąpić do udziału w projekcie pod warunkiem, że w miejscu ich zamieszkania nie jest prowadzona działalność gospodarcza i energia z zainstalowanych odnawialnych źródeł energii nie będzie przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wysokość dofinansowania

Poziom dofinansowania może wynieść 90% wartości inwestycji netto.

Koszty kwalifikowane

Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym.

Kiedy można składać wnioski

Ankiety od osób zainteresowanych udziałem w projekcie dotacji w gminie Gołcza można składać od 12 stycznia do 26 stycznia 2024 r.

Więcej informacji można uzyskać w urzędzie gminy w Gołczy pokój 12.

Projekt w gminie Gołcza będzie realizowany jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach działania Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.

Zobacz poradnik o tym, jak wybrać magazyn energii do domu.

Ile energii wytworzy fotowoltaika 10 kW w Gołczy?

W gminie Gołcza, instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW wytworzy rocznie średnio 10.905 kWh w ciągu roku:

produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej Gołcza
Produkcja energii z instalacji PV w Gołczy. Źródło: PVGIS

Instalacja fotowoltaiczna 10 kW w Gołczy, skierowana na południe, w której panele fotowoltaiczne zamontowane są pod kątem 390, wytworzy rocznie ok. 10.905 kWh, a dziennie średnio 30 kWh.

W grudniu jest najmniejsza produkcja 372 kWh, a w czerwcu największa 1.315 kWh.


Może Cię zainteresować