Przejdź do treści

Nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie dofinansowań do instalacji PV, magazynów energii i pomp ciepła w gminie Sidra

W gminie Sidra prowadzony jest nabór ankiet do projektu parasolowego w ramach w ramach programu “Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne”.

Obecny nabór stanowi jedynie wstępną weryfikację potencjalnych uczestników zainteresowanych montażem OZE na terenie gminy Sidra. Ostateczny wybór uczestników odbędzie się, gdy projekt uzyska finansowanie.Co podlega dofinansowaniu

Dofinansowania mają być przeznaczone na:

  • zakup i montaż magazynu energii do magazynowania energii elektrycznej pochodzącej z już istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
  • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii,
  • zakup i montaż pompy ciepła.

Preferowane będą projekty łączone np. instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii, lub instalacja fotowoltaiczna z pompą ciepła, aby koszty instalacji solarnej nie przekraczały 50% wartości inwestycji.

Zobacz poradnik o tym, jak wybrać magazyn energii do domu.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Ankiety mogą składać właściciele lub użytkownicy budynków mieszkalnych na terenie gminy Sidra. Instalacje nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą przystąpić do udziału w projekcie pod warunkiem, że w miejscu ich zamieszkania nie jest prowadzona działalność gospodarcza i energia z zainstalowanych odnawialnych źródeł energii nie będzie przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wysokość dofinansowania

Poziom dofinansowania może wynieść 90% wartości inwestycji netto.

Szacunkowy koszt instalacji oraz wartość udziału wnioskodawcy będzie określony w umowie organizacyjno-finansowej podpisywanej przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Koszty kwalifikowane

Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym.

Kiedy można składać wnioski

Ankiety w gminie Sidra można składać od 15 stycznia do 24 stycznia 2024 r.

Projekt w gminie Sidra będzie realizowany jedynie w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach działania Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.

Zobacz poradnik o tym, jak wybrać magazyn energii do domu.

Ile energii wytworzy fotowoltaika 10 kW w Sidrze?

W gminie Sidra, instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW wytworzy rocznie średnio 10.169 kWh w ciągu roku:

produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej Sidra
Produkcja energii z instalacji PV w Sidrze. Źródło: PVGIS

Instalacja fotowoltaiczna 10 kW w Sidrze, skierowana na południe, w której panele fotowoltaiczne zamontowane są pod kątem 390, wytworzy rocznie ok. 10.169 kWh, a dziennie średnio 28 kWh.

W grudniu jest najmniejsza produkcja 202 kWh, a w czerwcu największa 1.337 kWh.


Może Cię zainteresować