Przejdź do treści

Odnawialne źródła energii na terenie gminy Bedlno i gminy Oporów

Gminy Bedlno i Oporów, woj. łódzkie, rozpoczęły realizację projektu “Odnawialne źródła energii na terenie gminy Bedlno i gminy Oporów.

Projekt przewiduje montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów solarnych w budynkach mieszkalnych. Beneficjentami projektu będą mieszkańcy gmin Bedlno oraz Oporów, którzy będą korzystać z zainstalowanych urządzeń.

Wartość projektu wynosi 4,2 mln zł i jego realizacja ma się zakończyć do 29.06.2023 r.

Więcej informacji na stronie gminy Bedlno.