Przejdź do treści

Magazyn energii Huawei Luna2000 – recenzja, ceny

Ryszard Jesionowski:

magazyn energii huawei

Huawei jest chińskim producentem z siedzibą w Shenzhen. Firma założona w 1987 roku jest najbardziej znana z produkcji i sprzedaży sprzętu telekomunikacyjnego oraz elektroniki użytkowej. W 2012 roku Huawei wyprzedził Ericssona stając się największym na świecie producentem sprzętu telekomunikacyjnego, a w 2018 roku wyprzedził Apple zajmując drugie miejsce wśród producentów telefonów komórkowych. Pierwsze miejsce zajmuje Samsung.

W poniższym artykule przegląd zalet i wad oraz funkcjonalności Huawei Luna2000.

 1. Luna2000 – podstawowe informacje
 2. Parametry użytkowe
 3. Zalety Luna2000
 4. Asystent zarządzania energią EMMA
 5. Gwarancja
 6. Cena
 7. PodsumowanieLuna2000 – podstawowe informacje

luna 2000
Magazyn energii Huawei Luna2000 składa się z modułu sterującego oraz modułów bateryjnych

Magazyn energii Huawei Luna2000 został wprowadzony na rynek w 2021 roku i w wersji podstawowej składa się z modułu sterującego oraz jednego modułu bateryjnego o pojemności 5 kWh.

Zobacz, jak dobrać pojemność magazynu energii, aby inwestycja szybko się zwróciła.

Huawei Luna2000 umożliwia łączenie ze sobą do trzech modułów bateryjnych, czyli można, oprócz wersji podstawowej, skonfigurować zestawy o pojemności 10 kWh oraz 15 kWh. Co więcej, Luna 2000 umożliwia równoległe łączenie dwóch takich zestawów osiągając 30 kWh pojemności.

huawei luna2000-10 kwh
Do Luna2000 można podłączyć baterie o pojemności 30 kWh

Wersja podstawowa Luna2000 5 kWh ma wysokość 60 cm i waży 64 kg. Magazyn energii 15 kWh ma wysokość 1,3 m i waży 164 kg.

Huawei szacuje, że żywotność magazynu Luna2000 wynosi 5 – 12 lat, w zależności od sposobu eksploatacji. Wpływ na trwałość mają warunki otoczenia, np. temperatura, intensywność użytkowania (ilość wykonywanych cykli ładowania / rozładowania), szybkość ładowania / rozładowywania (szczególny wpływ na trwałość ma praca baterii z dużą mocą). Parametry te mają wpływ zarówno na trwałość magazynu energii, jak i czas jego rozładowania.

Gdzie montować Luna2000?

Bateria Huawei Luna2000 może być montowana na zewnątrz budynku. Praca akumulatora na zewnątrz może jednak prowadzić do występowania wysokich oraz niskich temperatur baterii, co wiąże się z wpływem na parametry pracy.

Po przekroczeniu 450C, Luna2000 ogranicza moc ładowania / rozładowania, aby nie ulec uszkodzeniu (dlatego nie należy wystawiać baterii na bezpośrednie promieniowanie słoneczne). Podobnie jest w niskich temperaturach. Przy temperaturze -100C, następuje ograniczenie mocy rozładowania, a przy -200C akumulator się wyłącza. A zatem w skrajnych temperaturach następuje obniżenie parametrów pracy akumulatora.

Luna2000 należy przechowywać w czystym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu o odpowiedniej temperaturze i wilgotności, a także zabezpieczyć przed pyłem i kondensacją. Może to wykluczać niektóre pomieszczenia, np. piwnice.

Bateria Huawei Luna jest wykonana w technologii litowo-żelazowo-fosforanowej (LFP), która uchodzi obecnie za najbezpieczniejszą technologię litowo-jonową. Pomimo tego, lista wytycznych wymieniona w Instrukcji obsługi, dotyczących miejsca pracy Luna2000 jest długa. Warto się z nią zapoznać. Również po to, aby w razie problemów, ubezpieczyciel nie odmawiał wypłaty odszkodowania, zasłaniając się nieprawidłowym środowiskiem pracy.

Falowniki hybrydowe oraz dodanie Luna2000 do istniejącej instalacji PV

Magazyn energii Luna2000 może współpracować tylko i wyłącznie z falownikami Huawei:

 • falowniki jednofazowe serii L1,
 • falowniki trójfazowe serii M0, M1 oraz MB0.

Magazyn energii Luna2000 może być również dołączony do już istniejącej instalacji fotowoltaicznej z falownikiem innego producenta. Wymaga to jednak dodatkowo montażu falownika Huawei, czyli wówczas instalacja PV zawierałaby dwa falowniki.

Jest to oferta dla użytkowników fotowoltaiki, którzy posiadają już klasyczny falownik i chcą zamontować magazyn energii podłączając go po stronie prądu zmiennego.

Huawei Luna2000 parametry użytkowe

Pojemność użytkowa

Magazyny energii cechują się dwoma rodzajami pojemności: użytkową oraz całkowitą (netto i brutto).

Pojemność modułu bateryjnego Luna2000 jest pojemnością użytkową, czyli z nowej baterii można uzyskać 5 kWh.

Pojemność całkowita Luna2000 jest nieco większa, gdyż akumulatory litowo-jonowe nie powinny być rozładowywane w 100%. Całkowite rozładowanie baterii litowo-jonowej wpłynęłoby bardzo negatywnie na jej trwałość.

Temperatura pracy

Magazyn energii Huawei Luna2000 może pracować w zakresie temperatur od -200C do +550C, jednak w niskich i wysokich temperaturach występuje ograniczenie mocy ładowania / rozładowania.

Temperatura magazynu energii ma wpływ na pojemność. Luna2000 osiąga swoją pojemność nominalną w temperaturze 250C. Montując baterię na zewnątrz lub w nieogrzewanym budynku, trzeba mieć na uwadze spadek dostępnej pojemności.

Czas ładowania / rozładowywania Luna2000

Moduł bateryjny Luna2000 o pojemności 5 kWh posiada moc 2,5 kW, czyli minimalny czas ładowania od zera do pełnego naładowania baterii o pojemności 5 kWh wynosi ok. 2 godzin.

Dwa połączone moduły bateryjne mają 5 kW mocy, czyli minimalny czas ładowania Luna2000 o pojemności 10 kWh wynosi również ok. 2 godzin aby naładować od zera do pełna.

Luna2000 karta katalogowa
Fragment karty katalogowej baterii Luna2000

Moc ładowania oraz rozładowywania ma wpływ na pojemność magazynu energii. Luna2000 uzyskuje moc nominalną, gdy ładowanie / rozładowywanie odbywa się z mocą wynoszącą 20% nominalnej – patrz karta katalogowa powyżej. Częsta eksploatacja akumulatora pełną mocą może powodować zmniejszenie pojemności.

Zobacz poradnik o magazynach energii do domu – ceny, opłacalność, zasady doboru i wiele więcej

Jednofazowe zasilanie awaryjne

magazyn energii huawei do domu
Falownik jednofazowy Huawei z baterią Luna2000 pozwala na pracę w trybie off-grid

Jednofazowe zasilanie awaryjne oznacza, że w trybie pracy awaryjnej, system fotowoltaiczny rozłączy się z siecią, a falownik trójfazowy przejdzie w tryb pracy jednofazowej.

Najlepiej wyodrębnić osobny obwód elektryczny z urządzeniami, które chcielibyśmy, aby były zasilane podczas awarii sieci: oświetlenie, router do internetu, lodówka, telewizor, itp. Moc maksymalna w trybie awaryjnym wynosi 3,3 kW. Gdy pobór mocy będzie większy, falownik wyłączy się, a po pewnym czasie, jeśli zapotrzebowanie na moc zmniejszy się, falownik ponownie się włączy.

Przełączenie w tryb pracy awaryjnej odbywa się automatycznie, dzięki urządzeniom zwanym Backup Box:

 • Backup Box-B0 – przystosowany do pracy z falownikami jednofazowymi.
 • Backup Box-B1 – do falowników trójfazowych.

Czas przełączenia się na tryb pracy awaryjnej wynosi około 2 – 3 sekundy.

Falownik jednofazowy serii L1 w połączeniu z Luna2000 umożliwia pracę w trybie awaryjnym w sposób ciągły, czy li jest przystosowany do tzw. pracy wyspowej czy pracy off-grid.

Zalety Huawei Luna2000

luna 2000
Instalacja fotowoltaiczna Huawei Luna 2000. Źródło: Huawei

Bezpieczeństwo – poduszka gasząca

Jak już wcześniej wspomniano, baterie Luna2000 są wykonane w technologii litowo-żelazowo-fosforanowej (LFP). Jest to najczęściej stosowana technologia w magazynach energii, ponieważ ryzyko powstania ognia w bateriach typu LFP jest bardzo niewielkie.

Na wypadek, gdyby jednak pojawiło się zagrożenie pożarowe, np. w wyniku uderzenia lub mechanicznego uszkodzenia baterii, moduły bateryjne Luna2000 są wyposażone w poduszki ze środkiem gaśniczym. Gdy temperatura przekroczy 1800C rozpocznie się procedura gaszenia. W wyniku zadziałania poduszki gaszącej, ogień powinien zostać zduszony, jednak bateria będzie się nadawać jedynie do utylizacji.

Ładowanie baterii nawet przy wysokim napięciu w sieci

Gdy nadchodzi wiosna, zdarza się, iż w regionach o słabszej infrastrukturze energetycznej, rośnie napięcie w sieci w wyniku dużej produkcji i małych odbiorach energii elektrycznej. Huawei Luna2000 umożliwia w takiej sytuacji pracę falownika i ładowanie baterii. Po wystąpieniu alarmu o wysokim napięciu w sieci, falownik odcina produkcję energii do sieci ale ładuje magazyn energii.

A więc, falownik nie będzie zasilać urządzeń w domu energią z fotowoltaiki ani wysyłać energii do sieci, jednak może w tym czasie ładować akumulator Luna2000.

Rozbudowa magazynu energii Luna2000

Rozbudowa magazynu energii Luna2000 jest stosunkowo prosta – kolejne moduły bateryjne można dodawać praktycznie w każdym momencie. Nie każdy magazyn energii oferuje taką możliwość.

W niektórych konkurencyjnych rozwiązaniach, rozbudowa magazynu energii jest możliwa jedynie przez krótki czas od momentu jego uruchomienia, lub wymaga kalibracji systemu. Dzieje się tak, gdyż starsze moduły bateryjne są już trochę zużyte i mają niższą pojemność niż nowe. Gdy nowy moduł bateryjny zostanie połączony z starszym, system sterowania magazynem energii (BMS) przestanie ładować, gdy starszy moduł baterii zostanie w pełni naładowany.

W Luna2000 udało się ten problem rozwiązać dzięki optymalizatorom zabudowanym w bateriach.

Asystent zarządzania energią EMMA

huawei emma
Huawei EMMA ma służyć do sterowania 20 odbiornikami

Huawei planuje w 2024 r. wprowadzić na rynek urządzenie do zarządzania energią pod nazwą EMMA. Ma ono kontrolować magazyn energii, ładowarkę do samochodu elektrycznego oraz urządzenia w domu, np. pompę ciepła.

EMMA (AI Energy Management Assistant) ma dostarczać prognozowanie produkcji oraz zużycia energii oraz funkcje sterowania w domu.

System ma analizować dane meteorologiczne, historyczne zapotrzebowanie na energię, informacje o cenach energii, informacje o natężeniu promieniowania słonecznego a także kontrolować dostępną pojemność w akumulatorze.

Na podstawie analizy danych, EMMA ma przewidywać produkcję oraz zapotrzebowanie na energię w domu i ograniczać eksport energii do sieci. Energia z fotowoltaiki ma być dostarczana do urządzeń, magazynowana lub eksportowana w taki sposób, aby uzyskać optymalną wydajność systemu. EMMA ma kontrolować moc ładowarki do samochodu, przygotować dom na awarię sieci, magazynować nadwyżki energii z fotowoltaiki czy ładować magazyn energii z sieci w deszczowe dni.

Dzięki temu na wzrosnąć autokonsumpcja oraz zyski z instalacji fotowoltaicznej.

Maksymalnie, do EMMA będzie można podłączyć 20 urządzeń.

Huawei Luna2000 gwarancja

Gwarancja dla Huawei Luna2000 wynosi 10 lat lub zmagazynowanie łącznie 16,45 MWh energii (dla pojedynczego modułu bateryjnego) co odpowiada codziennemu ładowaniu oraz rozładowaniu energii 4,5 kWh w okresie 10 lat.

Gwarancja dopuszcza zmniejszenie pojemności baterii do 60% pojemności wartości początkowej w ciągu 10 lat, czyli z 5 kWh do 3 kWh.

W ciągu roku typowy magazyn energii wykonuje na ogół ok. 200 – 250 cykli ładowania / rozładowania (ze względu na różnice w ilości energii słonecznej w różnych porach roku liczba cykli jest mniejsza niż liczba dni). Aby w pełni wykorzystać gwarancję, Luna2000 musiałaby wykonywać 329 pełnych cykli rocznie.

Luna2000 nie ma gwarancji na liczbę cykli ładowania / rozładowania, gdyż utrata pojemności baterii zależy od wymienionych warunków pracy i trudno jest przewidzieć jak szybko będzie następowała. Szczególny wpływ na degradację pojemności mają: temperatura, intensywność użytkowania (ilość wykonywanych cykli ładowania / rozładowania) czy szybkość ładowania / rozładowywania (moc z jaką pracuje bateria).

Zobacz, co wpływa na trwałość litowo-jonowych magazynów energii i jak wydłużyć ich działanie.

Parametrem informującym o szybkości degradacji baterii jest tzw. stan zdrowia baterii, SoH. Warto kontrolować stopień zużycia baterii, aby mieć świadomość jaki jest jej stan i jaka jest jeszcze dostępna pojemność.

Magazyn energii Huawei Luna2000 cena

Magazyny energii Luna2000, podobnie jak innych producentów, nie są tanie, jednak w ostatnich latach wyraźnie widać trend w kierunku niższych cen.

ModelHuawei Luna2000 5 kWhHuawei Luna2000 10 kWhHuawei Luna2000 15 kWh
Cena19.500 zł29.000 zł38.500 zł
Ceny magazynów energii Huawei Luna2000 z montażem

Powyższe ceny uwzględniają koszt montażu.

Zobacz jaka jest opłacalność magazynów energii i co zrobić, aby była jak najwyższa.

Podsumowanie

 • Magazyn energii Luna2000 łatwo można rozbudowywać, więc można na początek kupić jeden moduł bateryjny a później dodawać kolejne.
 • Pojemność Luna2000 w ramach gwarancji może zmniejszyć się o 40%.
 • Huawei posiada solidne zaplecze w Polsce i jest mało prawdopodobne aby zdecydował się zakończyć swoją obecność.


Może Cię zainteresować