Przejdź do treści

SOH – Poziom zużycia baterii

Ryszard Jesionowski:

SoH stopień zużycia baterii

Poziom zużycia baterii (SoH – State of Health) jest związany z jej degradacją. Baterie z upływem czasu tracą pojemność, a stopień utraty jest określany właśnie parametrem SoH. Poniżej wyjaśnienie co wpływa na SoH.Co to jest SoH?

Baterie litowo-jonowe cechują się dużą trwałością oraz wydajnością. Z tych powodów są wykorzystywane w samochodach elektrycznych oraz domowych instalacjach fotowoltaicznych. Pomimo swoich osiągnięć, nie są jednak wieczne. Z upływem lat, oraz wraz z kolejnymi cyklami ładowania / rozładowania, ich zdolność do magazynowania energii maleje. To jest normalny proces, na który wpływ mają takie czynniki jak poziom naładowania, temperatura czy szybkość ładowania / rozładowania. Informacja o tym jak długo można jeszcze eksploatować baterię jest istotna zarówno dla użytkownika samochodu elektrycznego jak i domowego magazynu energii. Równie ważne może być wiedza o tym, jak wydłużyć działanie baterii litowo-jonowych.

Stan zużycia baterii opisywany jest parametrem SoH (przy czym, nie należy stanu zużycia mylić ze stanem naładowania baterii – SoC). Aby ustalić jaki jest stan zużycia baterii, należy określić poziom SoH – State of Health, co tłumaczone wprost, oznacza stan zdrowia baterii.

SoH określa jaki jest poziom zużycia i jaka jest maksymalna jeszcze dostępna do dyspozycji pojemność baterii. Jest to różnica pomiędzy pojemnością (zdrowiem) nowej baterii a pojemnością używanej baterii i przedstawia się ją jako procent wartości początkowej. Na przykład magazyn energii, który w dniu zakupu ma 5 kWh pojemności, po kilku latach eksploatacji może mieć już tylko 4 kWh dostępnej pojemności. SoH tego magazynu energii wynosi wówczas 80%.

Przyjmuje się, iż trwałość magazynu energii wynosi 10 – 15 lat, po którym to okresie pojemność zmniejszy się do ok. 60 – 80% wartości nominalnej (czasami opisywane jako EOL – End Of Life, czyli koniec życia). Nie oznacza to jednak, iż taki magazyn energii nie nadaje się już do eksploatacji. EOL jest wartością wpisywaną przez producentów do gwarancji, aby użytkownik wiedział, jakiego spadku pojemności może się spodziewać w okresie trwania gwarancji.

Podsumowanie

  • SoH określa stopień zużycia baterii.
  • SoH 80% oznacza, iż maksymalna dostępna pojemność magazynu energii wynosi 80% wartości nominalnej.
  • Sposób użytkowania magazynu energii wpływa na szybkość jego degradacji.


Może Cię zainteresować