Przejdź do treści

Panele fotowoltaiczne JA Solar – recenzja

Data publikacji: 1 lutego 2023 roku

pane fotowoltaiczne Ja Solar

Jak długo istnieje JA Solar, czy panele PV tego producenta to solidne produkty a także jaka jest sytuacja finansowa? Czytaj poniżej.

  1. Początki firmy
  2. Stabilność finansowa
  3. Moduły fotowoltaiczne JA Solar
  4. Dbałość o środowisko – tablica wyników SVTC
  5. Gwarancja
  6. Ceny
  7. Podsumowanie

Historia firmy JA Solar

Założona w 2005 roku firma JA Solar przeszła długą drogę i przekształciła się z podwykonawcy w jednego z największych producentów paneli fotowoltaicznych. Bloomberg ocenia JA Solar jako producenta z kategorii Tier 1 i firma znajduje się na liście 500 największych przedsiębiorstw branży nowych energii na świecie (Global Top 500 New Energy Enterprises).

JA Solar zajął ex aequo drugie miejsce pod względem wielkości dostaw w 2021 roku. Firma sprzedała moduły fotowoltaiczne o mocy 24,5 GW i był to wzrost o niemal 63% w porównaniu do 2020 roku.

JA Solar posiada 9 fabryk w Chinach (cztery w pobliżu Szanghaju oraz dwie w okolicach Pekinu) oraz również fabrykę w Malezji o zdolności produkcyjnej 400 MW rocznie oraz zakład produkcyjne w Wietnamie o rocznej zdolności produkcyjnej do 200 MW. Firma niedawno ogłosiła plan budowy kolejnego zakładu produkcyjnego, tym razem w USA. Nowa fabryka ma posiadać zdolności produkcyjne modułów PV o mocy 2 GW rocznie.

biura Ja Solar na świecie
Biura firmy JA Solar na świecie

JA Solar jest obecny w 135 krajach i regionach świata. Najbliższy oddział znajduje się w Monachium w Niemczech. Firma zatrudnia ponad 25.000 pracowników na całym świecie.

Stabilność finansowa JA Solar

JA Solar wielokrotnie pojawiał się na liście BloombergNEF Bankability, m. in. w 2021 roku co oznacza pozytywną ocenę wiarygodności finansowej. Portal PV Tech.org w 2022 roku bardzo wysoko ocenił stan finansów w JA Solar i zakwalifikował firmę jako jedną z trzech najbardziej wiarygodnych finansowo producentów modułów PV.

Ocena wiarygodności finansowej może pomóc w oszacowaniu czy długie gwarancje produktowe udzielane na moduły PV JA Solar mają szanse być dotrzymane w sytuacji, gdyby była potrzeba złożenia reklamacji.

JA Solar był w przeszłości notowany na giełdzie w Nowym Jorku ale przed kilkoma laty wycofał się z tamtejszej giełdy i podobnie jak wielu innych chińskich przedsiębiorstw wyemitował swoje akcje na giełdzie w Szanghaju.

JA Solar na swojej drodze doświadczył również konsekwencji nie najlepszych decyzji strategicznych. W 2016 roku amerykański producent krzemu, firma Hemlock, domagał od JA Solar się odszkodowania w wysokości niemal miliarda dolarów za niewywiązanie się z umowy na zakupy krzemu. Wcześniej JA Solar podpisał umowę na dostawy tego produktu o wartości ponad 100 milionów USD od Hemlocka, ale później, gdy ceny krzemu spadły, chciał się wycofać z umowy.

Ostatecznie firmy zawarły porozumienie, w ramach którego JA Solar zobowiązał się do zakupów krzemu polikrystalicznego od Hemlocka aż do 2026 roku.

Panele fotowoltaiczne JA Solar JAM60S20

Panele fotowoltaiczne JA Solar JAM60S20

Sztandarowy moduł fotowoltaiczny JA Solar serii JAM60S20 jest wykonany ze 120 półogniw fotowoltaicznych PERC w technologii MBB. Technologia MBB oznacza zwiększoną ilość tzw. bus-barów. Bus-bary to złącza montowane w ogniwach fotowoltaicznych umożliwiające przesyłanie energii elektrycznej. Ich zwiększona ilość pozwala na wzrost wydajności panela fotowoltaicznego.

Panele fotowoltaiczne wykonane w technologii PERC posiadają dodatkową warstwę w dolnej części ogniwa fotowoltaicznego. Dzięki temu ogniwo może przechwycić większą ilość energii z odbitego od tej dodatkowej warstwy promieniowania słonecznego, które w przeciwnym wypadku zostałoby niewykorzystane. W ten sposób, fotony mają drugą szansę na wytworzenie prądu.

Odbicie nośników ładunku zwiększa generowaną moc szczególnie w zakresie promieniowania podczerwonego poprawiając uzyski przy słabym natężeniu promieniowania słonecznego.

Połączenie obu technologi pozwala modułom JA Solar na uzyskanie stosunkowo wysokich sprawności modułów fotowoltaicznych, w okolicach 20 – 21%.

Poniżej zestawienie serii produktowych paneli fotowoltaicznych JA Solar:

Model modułu PVSprawnośćMocKarta katalogowa
JA SolarJAM60S20/MR21%365 – 390Wpanele fotowoltaiczne ja solar
JA Solar JAM60D10/MB20,4%330 – 350Wja solar
JA Solar JAM60S10/MR20,8%330 – 350Wpanele fotowoltaiczne ja solar opinie
Modele modułów fotowoltaicznych JA Solar

Moduły PV firmy JA Solar charakteryzują się dobrym współczynnikiem temperaturowym mocy na poziomie -0,35%/0C. Współczynnik temperaturowy informuje o tym jak bardzo moduł PV traci moc wraz ze wzrostem temperatury otoczenia. Czym niższy współczynnik tym mniejsza utrata mocy, co oznacza, iż w słoneczny dzień taki moduł wyprodukuje więcej prądu.

Wydajność paneli fotowoltaicznych JA Solar

Gwarancja liniowa JA Solar na moc wynosi 25 lat a w przypadku modułów serii JAM60D10/MB (dwustronne) nawet 30 lat, jednak tak jak w przypadku innych producentów, raczej nie warto zbyt przywiązywać się do niej (ze względu na trudności pomiaru mocy poszczególnych paneli).

Niemniej jednak, deklarowana wartość mocy po upływie 25 lat może być informacją o szacunkowej wielkości produkcji w okresie eksploatacji modułu.

Ja Solar gwarancja
Gwarancja liniowa JA Solar JAM60S20 365-390/MR Źródło: JA Solar

Panele JA Solar JAM60S20 powinny po 25 latach uzyskiwać co najmniej 84,8% czyli moduł o mocy nominalnej 370W, po 25 latach powinien w optymalnych warunkach pogodowych uzyskiwać 314W. Są to wartości zbliżone do konkurencji.

Jakość modułów JA Solar

Organizacja pod nazwą PVEL co roku przeprowadza testy paneli fotowoltaicznych w celu oceny ich jakości. Panele fotowoltaiczne JA Solar są od niemal początku przeprowadzania testów zaliczane do kategorii “Top Performer” czyli najlepszych. Z raportu opublikowanego w 2022 roku można się dowiedzieć, iż model JAM60S10/MR został pozytywnie oceniony w czterech z pięciu testowanych kategorii. Najpopularniejszy na rynku model JAM60S20/MR nie pojawia się w kategorii Top Performer, a więc albo nie był testowany, albo, co raczej mniej prawdopodobne, był testowany i nie zakwalifikował się w żadnej z testowanych kategorii.

testy PVEL paneli Ja Solar
Ranking producentów modułów PV firmy PVEL

Dbałość o środowisko – tablica wyników SVTC (Solar Scorecard)

Organizacja pod nazwą Silicon Valley Toxic Coalition, w skrócie SVTC opracowuje ranking producentów paneli fotowoltaicznych biorąc pod uwagę odpowiedzialność środowiskową oraz odpowiedzialność społeczną biznesu.

W ostatniej dostępnej edycji z 2019 roku, JA Solar uzyskał 92 punktów na 100 możliwych i zajął czwarte miejsce, tym samym plasując się w grupie określonej mianem liderów.

Był to znaczący postęp, ponieważ jeszcze w 2013 roku JA Solar uzyskał jedynie 8 punktów na 100. Rok później było to 10 punktów, a w 2015 roku zdobyli 77 na 100.

Gwarancja na panele fotowoltaiczne JA Solar

Panele fotowoltaiczne serii JA Solar posiadają 12 letnie gwarancje gwarancje produktowe.

W przypadku reklamacji modułów JA Solar, klient pokrywa koszt dostarczenia reklamowanego modułu do JA Solar. Natomiast JA Solar pokrywa koszty inspekcji technicznej i koszty transportu, jeśli roszczenie zostanie potwierdzone w trakcie inspekcji. W przeciwnym wypadku, klient pokrywa powyższe koszty. Gwarancja JA Solar jest dostępna w linku.

W przypadku uznania reklamacji JA Solar, oprócz naprawy lub wymiany modułu, może wypłacić klientowi zwrot ceny zakupu, z zastrzeżeniem rocznej amortyzacji w wysokości 4% dla zwykłego modułu oraz 3,3% dla modułu z typu szyba-szyba. Usterka modułu po 10 latach eksploatacji, oznacza wobec tego wypłatę 60% pierwotnej ceny modułu. Koszty demontażu oraz ewentualnie ponownego montażu modułu są po stronie klienta, nawet jeżeli reklamacja zostanie uznana.

Podobnie jak wielu innych producentów modułów PV, również JA Solar posiada wykluczenia dotyczące pracy modułów w cieniu. Instrukcja montażu paneli fotowoltaicznych JA Solar w punkcie pt. Pozycja montażowa i środowisko pracy informuje :

Moduły należy instalować w miejscu, w którym nie ma zacienienia przez cały rok. Upewnij się, że w pobliżu miejsca instalacji nie ma przeszkód blokujących światło.

Fragment instrukcji montażu modułów modułów PV JA Solar

Może to oznaczać problemy z uznaniem reklamacji jeżeli producent uzna, iż moduły pracowały w cieniu, co jest niezgodne z instrukcją montażu.

Jako ciekawostkę warto zauważyć, iż w tym samy punkcie instrukcji montażu dotyczącym pozycji montażowej, JA Solar pisze:

Moduły JA Solar są przeznaczone do użytku wyłącznie w zastosowaniach naziemnych – nie w przestrzeni kosmicznej.

Fragment instrukcji montażu modułów PV JA Solar

Informacja ważna dla osób planujących montaż instalacji fotowoltaicznej w kosmosie – powinni jednak poszukać innych paneli ;).

W instrukcji montażu można również znaleźć rekomendację dotyczącą kąta nachylenia modułów:

Kurz gromadzący się na powierzchni modułów może pogorszyć działanie modułu. Firma JA Solar zaleca instalowanie modułów pod kątem co najmniej 10 stopni, co ułatwia zmywanie pyłu przez deszcz.

Fragment instrukcji montażu modułów PV JA Solar

Montaż modułów pod kątem większym niż 100 jest jedynie rekomendacją, bez wpływu na utrzymanie gwarancji.

Warto zatem przed dokonaniem montażu w miejscu zacienionym, czy nawet częściowo zacienionym upewnić się u instalatora czy dany moduł PV zachowa gwarancję.

Niektórzy użytkownicy ze względów estetycznych chcieliby montować moduły jak najbliżej dachu. Instrukcja montażu JA Solar określa jednak minimalny odstęp 10 cm pomiędzy ramą modułu a powierzchnią ściany lub dachu.

Więcej na temat gwarancji paneli fotowoltaicznych różnych producentów oraz zawartych w nich wykluczeń znajdziesz w linku.

Eksploatacja modułów JA Solar

JA Solar w instrukcji montażu wymaga przeprowadzanie regularnych przeglądów i konserwacji modułów. Nie definiuje jednak częstotliwości tych działań. Wyjątkiem jest kontrola kabli oraz skrzynek przyłączeniowych.

konserwacja paneli fotowoltaicznych Ja Solar
Fragment instrukcji montażu modułów JA Solar

O ile jednak w przypadku instalacji na gruncie nie ma większych problemów ze sprawdzeniem złączek czy skrzynki przyłączeniowej, o tyle na dachu jest to raczej mało wykonalne.

JA Solar przygotował instrukcję czyszczenia paneli fotowoltaicznych. Niestety obecnie jest jedynie dostępna w wersji angielskiej. Instrukcja rekomenduje regularne czyszczenie paneli w celu maksymalizacji produkcji energii, szczególnie w regionach o niskich opadach atmosferycznych.

Więcej na temat czyszczenia i konserwacji oraz przeglądów modułów PV różnych producentów znajdziesz w linku.

Ceny paneli fotowoltaicznych JA Solar

Moduły PV JA Solar JAM60S20 o mocy 380W z czarną ramą kosztują pomiędzy 800 zł a 900 zł brutto (styczeń 2023 r.).

Podsumowanie

  • JA Solar to jeden z największych producentów paneli fotowoltaicznych na świecie
  • Moduły fotowoltaiczne JA Solar przeznaczone dla instalacji domowych osiągają sprawności w przedziale 20% – 21%.
  • JA Solar oferuje konkurencyjne warunki gwarancyjne i cieszy się dobrymi opiniami.


Może Cię zainteresować