Przejdź do treści

Mój Prąd 4.0 – zasady i wysokość dofinansowania

Ostatnia aktualizacja: 18 styczeń 2023 roku

mój prąd 4.0 - zasady

Mój Prąd 4.0 Ogólne informacje

Program Mój Prąd 4.0 został uruchomiony 15 kwietnia 2022 roku, krótko po uruchomieniu systemu net-billing, który zastąpił system net-metering. Natomiast 15 grudnia 2022 r. wprowadzono do programu zmiany mające na celu zwiększyć jego atrakcyjność.

Dotacja Mój Prąd dotyczy zakupu oraz montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej. Nowością w obecnej edycji Mój Prąd 4.0 jest możliwość uzyskania dofinansowania do urządzeń zwiększających autokonsumpcję. Dotyczy to urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej, magazynowaniu ciepła oraz urządzeń do zarządzania energią.

Warunkiem uzyskania dotacji jest uczestnictwo w systemie rozliczania zwanym net-billing. Dotyczy to z automatu wszystkich mikroinstalacji zgłoszonych po 1 kwietnia 2022 roku. Natomiast osoby, które posiadają mikroinstalacje funkcjonujące w ramach wcześniej obowiązującego systemu, czyli net-metering, również mogą skorzystać z dotacji Mój Prąd, jednak wówczas muszą zmienić system rozliczeń na net-billing. Warto zatem przed podjęciem takiej decyzji dokładnie policzyć czy taka zmiana się opłaca.

Wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych.

Od 15 grudnia 2022 roku można składać wnioski w programie Mój Prąd 4.0 w ramach nowych zasad, m. in. do 16.000 zł wzrosła wysokość dotacji do zakupu magazynu energii. Nabór będzie prowadzony do 31 marca 2023 roku lub do wyczerpania budżetu.

Mój Prąd 4.0 Warunki przyznawania dotacji

Aby uzyskać dotację z Mojego Prądu należy spełnić kilka warunków.

Montowane urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.

Beneficjent Mojego Prądu zobowiązany jest do eksploatacji wszystkich instalacji i urządzeń objętych wnioskiem (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania.

Moc mikroinstalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Mikroinstalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez mikroinstalację objętą dofinansowaniem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez użytkownika w tym samym okresie rozliczeniowym.

Mój Prąd 4.0 wysokość dofinansowania
Przykład przewymiarowania instalacji PV o 133% – Mój Prąd 4.0 dopuszcza przewymiarowanie do 120%

Mikroinstalacja fotowoltaiczna musi mieć zainstalowaną moc elektryczną w przedziale od 2 kWp do 10 kWp i służyć na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

Mój Prąd 4.0 wysokość dofinansowania

Dofinansowanie dla mikroinstalacji fotowoltaicznej (bez zakupu i montażu dodatkowych elementów) wynosi nie więcej niż 6.000 zł.

Elementy dodatkowe w programie Mój Prąd 4.0 to:

 • magazyn ciepła,
 • magazyn energii elektrycznej,
 • system zarządzania energią HEMS/EMS.

Decydując się na montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz co najmniej jednego dodatkowego elementu, wzrasta poziom dofinansowania do 7.000 zł (o 1.000 zł).

mój prąd - pytania i odpowiedzi

Maksymalne dofinansowanie na mikroinstalacje wraz z magazynem energii może sięgnąć nawet 31.000 zł:

 • instalacja fotowoltaiczna: 7.000 zł,
 • magazyn energii: 16.000 zł,
 • magazyn ciepła: 5.000 zł
 • system zarządzania energią HEMS/EMS: 3.000 zł.

Mój Prąd 4.0 – Magazyn ciepła

Dofinansowanie na dodatkowe elementy służące do magazynowania ciepła może być udzielone jedynie pod warunkiem wykazania przez wnioskodawcę do dofinansowania zainstalowanej mikroinstalacji fotowoltaicznej. Magazynowanie ciepła w programie Mój Prąd 4.0 ogranicza się do c.w.u. (ciepłej wody użytkowej).

Dotacje można otrzymać do:

 • zasobników c.w.u. zasilanych przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny,
 • zasobników c.w.u. z grzałką elektryczną,
 • buforów ciepła zasilanych przez kocioł elektryczny,
 • buforów ciepła z grzałką elektryczną,
 • buforów ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiących jedno kompletne urządzenie,
 • pomp ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u.
 • pomp ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem.

Sama pompa ciepła jako dodatkowy element nie stanowi kosztu kwalifikowanego w programie Mój Prąd. Jak już powyżej wymieniono kosztem kwalifikowanym jest pompa ciepła powietrze/woda, która służy do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, przy czym pojemność zasobnika powinna wynosić minimum 20 l.

W programie nie ma ograniczeń co do mocy grzałki zastosowanej w zbiorniku c.w.u. Jest jednak ograniczenie co do wielkości zasobnika, mianowicie nie może on być mniejszy niż 20 l.

Dofinansowanie – dla dodatkowych elementów zwiększających autokonsumpcję energii elektrycznej w zakresie magazynowania ciepła można otrzymać nie więcej niż 5 tys. zł.

Mój Prąd 4.0 – Magazyn energii

Dofinansowanie na dodatkowe elementy służące do magazynowania energii, podobnie jak w przypadku magazynowania ciepła, może być udzielone jedynie pod warunkiem wykazania przez wnioskodawcę do dofinansowania zainstalowanej mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Regulamin Mojego Prądu 4.0 określa, iż instalowana bateria nie może mieć mniejszej pojemności niż 2 kWh a cena za 1 kWh nie może przekroczyć 6 tys. zł.

Nie ma możliwości uzyskania dotacji do montażu instalacji fotowoltaicznej nie podłączonej do sieci (off-grid), nawet jeżeli taka instalacja zawierałaby zasobnik cwu z grzałką oraz akumulator. Aby uzyskać dotację, instalacja musi być podłączona do sieci dystrybucyjnej.

Dofinansowanie – dla dodatkowych elementów zwiększających autokonsumpcję energii elektrycznej w zakresie magazynowania energii elektrycznej można uzyskać maksymalnie 16 tys. zł.

Mój Prąd 4.0 – HEMS / EMS

Systemy HEMS/EMS to systemy służące do monitorowania i zarządzania urządzeniami znajdującymi się w budynku i jego otoczeniu.

Dofinansowanie na dodatkowe elementy służące do zarządzania energią EMS/HEMS, podobnie jak w przypadku magazynu ciepła i energii, może być udzielone jedynie pod warunkiem wykazania przez wnioskodawcę do dofinansowania zainstalowanej mikroinstalacji fotowoltaicznej.

HEMS – System Zarządzania Energią w budynku

Pod pojęciem HEMS (ang. Home Energy Management System) rozumie się system zarządzania energią w budynku służący do optymalizacji wszelkich potrzeb energetycznych budynku związanych z zużyciem prądu i ciepła.

Na system HEMS składają się elementy takie jak: licznik inteligentny, sterownik czy gniazdko.

mój prąd 4.0 - zasady
Przykład funkcji nadzorowanych przez system HEMS

EMS – System Zarządzania Energią z instalacji fotowoltaicznej

Wcześniej wymieniony system HEMS dotyczył zarządzania energią w budynku niezależnie od źródła pochodzenia energii, natomiast EMS dotyczy zarządzania energią pochodzącą z mikroinstalacji fotowoltaicznej. System ten pozwala na sterowanie przepływem prądu z mikroinstalacji PV do odbiorników, magazynu energii lub magazynu ciepła według zadanych priorytetów, np. jak największe zużycie własne (autokonsumpcja), ładowanie magazynu energii czy też w przypadku nadwyżki prądu z mikroinstalacji – wysłanie go do sieci energetycznej.

Pojedyncze elementy systemów, np. inteligentne gniazdka nie podlegają dofinansowaniu w Mój Prąd 4.0. Dotację można uzyskać wówczas, gdy taki element stanowi część składową całego systemu zarządzania energią w budynku (HEMS/EMS).

W programie Mój Prąd 4.0 dopuszczono natomiast możliwość finansowania falownika hybrydowego jako elementu dodatkowego związanego z systemami zarządzania energią HEMS/EMS. Falownik hybrydowy z możliwością inteligentnego zarządzania energią (ustawianie priorytetów przesyłu energii na urządzenia domowe i do magazynu energii) może uzyskać dodatkowe finansowanie pod warunkiem przedstawienia odpowiedniej kalkulacji w oświadczeniu załączonym do wniosku o dotację. W takim przypadku nie ma już możliwości finansowania innego systemu zarządzania energią.

W przypadku, gdy falownik hybrydowy posiada jedynie funkcję monitorowania wyprodukowanej energii elektrycznej to jego zakup i montaż nie stanowi kosztu kwalifikowanego jako system zarządzania energią HEMS/EMS w ramach programu Mój Prąd.

Dofinansowanie – dla dodatkowych elementów zwiększających autokonsumpcję energii elektrycznej w zakresie systemu zarządzania energią HEMS/EMS dotacja wynosi nie więcej niż 3 tys. zł. Dotację można uzyskać pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła.

Dodatkowe wypłaty dla osób, które złożyły wniosek przed 15.12.2022 r

W połowie grudnia 2022 r. dofinansowania w programie Mój Prąd zostało zwiększone do:

 • do 6.000 zł (wzrost o 2.000 zł) w przypadku montażu jedynie instalacji PV,
 • do 7.000 zł (wzrost o 2.000 zł) dla instalacji fotowoltaicznej wraz z dodatkowymi urządzeniami,
 • do 16.000 zł (wzrost o 8.500 zł) dla wniosków o montaż magazynu energii.

W związku z tym, osoby, które złożyły wniosek o dotację w okresie od 15.04.2022 r. do 15.12.2022 r. mogą otrzymać dodatkowe 2 tys. na samą instalację fotowoltaiczną oraz dodatkowe 8.500 zł jeżeli zdecydowały się na magazyn energii.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, organizator programu Mój Prąd poinformował, że dla wypłaconych już wniosków zostaną ponownie przeliczone koszty i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania, wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją, a dotacją jaką otrzymałby wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania.


Może Cię zainteresować