Przejdź do treści

Pompa ciepła – przewodnik dla kupujących

Aktualizacja:

pompa ciepła

Pompa ciepła jako źródło ciepła wykorzystuje energię odnawialną. Pompy ciepła powszechnie montuje się w nowych budynkach, jednak sprawdza się również w wielu istniejących domach. Należy jednak spełnić kilka warunków, aby pompa ciepła pracowała wydajnie.

 1. Jak działa pompa ciepła?
 2. Jakie kryteria powinien spełniać dom, aby pompa ciepła miała sens?
 3. O czym informuje współczynnik sprawności pompy ciepła?
 4. Co współczynnik sprawności COP mówi o pompie ciepła?
 5. Czy potrzebny jest ciepłomierz?
 6. Czy potrzebny jest zbiornik buforowy?
 7. Czynniki chłodnicze w pompach ciepła
 8. Jakie grzejniki do pompy ciepła?
 9. Pompa ciepła nie pracuje wydajnie. Co może być przyczyną?
 10. Czy pompa ciepła wymaga zezwolenia?
 11. Czy pompy ciepła hałasują?
 12. Czy pompa ciepła może działać jako klimatyzacja?
 13. Ile energii zużywa pompa ciepła?
 14. Czy pompa ciepła może być zasilana fotowoltaiką?
 15. Jakie są koszty przeglądów pompy ciepła?
 16. Czy można uzyskać dotacje do montażu pompy ciepła?
 17. Jakie są rodzaje pomp ciepła?
 18. Które źródło ciepła jest najlepsze: powietrze, woda czy grunt?
 19. Które źródło ciepła jest najbardziej wydajne?
 20. Jakie są zalety i wady powietrznej pompy ciepła?
 21. Jakie są zalety i wady gruntowej pompy ciepła?
 22. Jakie są zalety i wady wodnej pompy ciepła?
 23. Ogrzewanie hybrydowe: Czy można połączyć powietrzną pompę ciepła z innym systemem grzewczym?
 24. Pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej
 25. Czy potrzebna jest obudowa dźwiękochłonna?
 26. Gdzie zamontować pompę ciepła?
 27. Ubezpieczenie pompy ciepłaJak działa pompa ciepła?

Każdy ma w domu pompę ciepła – ponieważ jest ona sercem każdej lodówki. Chłodzi wnętrze lodówki poprzez transport ciepła na zewnątrz. Środkiem transportu jest czynnik chłodniczy. Lodówka oddaje ciepło na zewnątrz za pośrednictwem systemu rurek znajdujących się z tyłu lodówki.

Pompa ciepła to odwrócona lodówka

jak działa pompa ciepła

Pompa ciepła transportuje ciepło z otoczenia, wód gruntowych lub ziemi do domu. Również w tym przypadku, środkiem transportu jest czynnik chłodniczy. Najpierw jest on sprężany i wzrasta jego temperatura, a następnie ciśnienie czynnika chłodniczego ulega obniżeniu i ciepło jest uwalniane. Pompa ciepła wymaga energii elektrycznej do sprężania.

Jeśli w domu potrzeba więcej ciepła niż pompa ciepła jest w stanie dostarczyć, załącza się grzałka elektryczna. Grzałka jest mniej wydajna niż ogrzewanie za pomocą pompy ciepła i znacznie zwiększa koszty zużycia energii elektrycznej. Pompa ciepła powinna być zatem dobrana w taki sposób, aby grzałka była używana jak najrzadziej.

Jakie kryteria powinien spełniać dom, aby pompa ciepła miała sens?

Pompy ciepła są obecnie bardzo często montowane w nowych budynkach. Ale mogą być również opłacalne w budynkach starszych. Przed zmianą źródła ciepła na pompę ciepła, należy najpierw spełnić kilka warunków. W przeciwnym razie ogrzewanie pompą ciepła może spowodować znaczny wzrost zużycia prądu i być bardzo kosztowne.

Dlatego też w wielu budynkach, szczególnie starszych, powinno się najpierw przeprowadzić modernizację, aby stały się bardziej energooszczędne. Najlepiej najpierw jest wykonać charakterystykę energetyczną budynku i ustalić jak duże jest zapotrzebowanie na ciepło. Dopiero wówczas można podjąć decyzję o tym, czy budynek nadaje się do zastosowania pompy ciepła.

Im bardziej spełnione są poniższe kryteria, tym wydajniej będzie pracować pompa ciepła:

 1. Ocieplenie budynku: np. dobra izolacja ścian i szczelne okna, aby uniknąć dużych strat ciepła.
 2. Duża powierzchnia grzejników: najlepsze jest ogrzewanie podłogowe. Ogrzewanie podłogowe funkcjonuje wydajnie przy niskich temperaturach wody grzewczej.
 3. Jeżeli powyższe kryteria nie są spełnione, można ewentualnie później docieplić elewację, wymienić okna, lub pojedyncze grzejniki, lecz korzystniej jest wykonać te działania przed montażem pompy ciepła.

O czym informuje współczynnik sprawności pompy ciepła?

Im wydajniej pracuje pompa ciepła, tym wyższy jest jej sezonowy współczynnik efektywności energetycznej (SCOP). Mówi on, ile jednostek ciepła system grzewczy generuje średnio rocznie (dla całego sezonu grzewczego) przy dostarczeniu jednej jednostki energii elektrycznej. Innymi słowy, ile razy tańsze jest ogrzewanie pompą ciepła, w porównaniu z ogrzewaniem grzejnikami elektrycznymi. Im wyższa sprawność pompy ciepła, tym lepiej.

Na przykład, sezonowy współczynnik efektywności energetycznej wynoszący 4 oznacza, że pompa ciepła dostarcza średnio 4 kilowatogodziny ciepła do domu na każdą pobraną kilowatogodzinę energii elektrycznej. Mając w domu ogrzewanie elektryczne zamiast pompy ciepła, zużycie prądu wyniosłoby w tym przypadku 4 razy więcej. Pompę ciepła można uznać za wydajną, od współczynnika SCOP wynoszącego co najmniej 3.

Dane dotyczące sprawności podane przez producenta opierają się na pomiarach w warunkach laboratoryjnych. W praktyce, pompy ciepła nie osiągają wartości laboratoryjnych. W związku z tym, kluczowe znaczenie dla uzyskania wysokiego współczynnika sprawności ma wcześniejsze uzyskanie porady od doświadczonego instalatora, dotyczącej wyboru źródła ciepła optymalnego dla danego domu i wymagań w zakresie ogrzewania. Po zainstalowaniu pompy ciepła, w pierwszym roku jej eksploatacji, należy obserwować sezonowy współczynnik efektywności energetycznej. Warto to robić, gdyż nadal można dokonać pewnych korekt, na przykład poprzez regulację systemu sterowania.

Co współczynnik sprawności COP mówi o pompie ciepła?

jednostka zewnętrzna pompy ciepła
Powietrzna pompa ciepła – jednostka zewnętrzna

Często używany jest współczynnik sprawności pompy ciepła (COP). Pokazuje on również stosunek zużytej energii elektrycznej do wytworzonego przez pompę ciepła, ale nie ma tak istotnego znaczenia jak SCOP. Współczynnik sprawności COP jest uzyskiwany w ściśle określonych warunkach, podczas gdy sezonowy współczynnik sprawności (dla całego sezonu grzewczego) uwzględnia zmienne warunki występujące na przestrzeni 12 miesięcy.

Czy potrzebny jest ciepłomierz?

Warto zamontować ciepłomierz do pompy ciepła. Tylko w ten sposób można sprawdzić, czy system działa wydajnie i w razie potrzeby dokonać regulacji. Ciepłomierz pokazuje w kilowatogodzinach, ile ciepła pompa ciepła dostarczyła do domu. Jeśli po roku pracy podzielimy tę wartość przez zużycie energii elektrycznej przez pompę ciepła w tym samym okresie, otrzymamy współczynnik sprawności dla całego sezonu grzewczego (SCOP). Jeśli sezonowy współczynnik sprawności jest znacznie niższy od oczekiwanego, należy poszukać przyczyn i jeśli to możliwe, podjąć środki zaradcze z pomocą firmy instalatorskiej.

Czy potrzebny jest zbiornik buforowy?

Zbiornik buforowy służy między innymi do magazynowania ciepłej wody, która zasila grzejniki lub ogrzewanie podłogowe. Na ogół zaleca się montaż zbiornika buforowego, szczególnie jeśli pompa jest uruchamiana w określonych godzinach (np. gdy są niższe stawki w taryfie G12W). Magazynowanie ciepłej wody w buforze wydłuża przerwy w pracy pompy ciepła i umożliwia częściowe przeczekanie do czasu, gdy prąd jest tańszy.

Zbiornik buforowy jest niezbędny, jeśli w instalacji są dwa obiegi grzewcze, np. ogrzewanie podłogowe i grzejniki naścienne. Jednak magazynowanie ciepłej wody w zbiorniku buforowym powoduje straty ciepła. W przypadku inwerterowych pomp ciepła, często nie jest wymagany zbiornik buforowy.

Inwerterowe pompy ciepła mają możliwość dostosowania się do aktualnego zapotrzebowania na ciepło i są obecnie powszechnie stosowane. Urządzenia te pracują z mniejszą mocą, gdy zapotrzebowanie na ciepło jest niskie, oszczędzając w ten sposób energię. Technologia ta wydłuża również żywotność pompy ciepła i zapewnia cichszą pracę oraz ogrzewanie dostosowane do potrzeb mieszkańców. Wybierając pompę ciepła, najlepiej zamontować urządzenie ze sprężarką inwerterową.

Czynniki chłodnicze w pompach ciepła

Czynnik chłodniczy bierze udział w procesie wymiany ciepła i bez niego prawidłowe działanie pompy byłoby niemożliwe. Czynnik chłodniczy decyduje o sprawności i wydajności pompy ciepła.

Czynniki chłodnicze są klasyfikowane pod kątem wpływu na środowisko naturalne za pomocą GWP, czyli potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (Global Warming Potential). Im niższa wartość GWP, tym bardziej przyjazna dla klimatu jest pompa ciepła – na przykład czynnik chłodniczy R32 posiada GWP 675. Wiele urządzeń pracuje z czynnikami chłodniczymi R410a lub R404a, których GWP wynosi ponad 2.000.

Jakie grzejniki do pompy ciepła?

Ciepło wytworzone przez pompę ciepła można łatwo oddać do pomieszczenia dzięki dużej powierzchni grzejników. W rezultacie, grzejniki niskotemperaturowe, takie jak grzejniki konwektorowe lub panele grzejne lub podłogowe, które pracują wydajnie przy niższych temperaturach, dobrze się sprawdzą w połączeniu z pompą ciepła.

grzejnik panelowy do pompy ciepła
Grzejnik niskotemperaturowy panelowy. Źródło: Reina Vicari

Jednak grzejniki naścienne również mogą pracować z pompą ciepła. Jeśli są one wystarczająco duże, a budynek jest wystarczająco dobrze zaizolowany, temperaturę wody grzewczej można obniżyć do tego stopnia, że nawet wieloletni budynek z grzejnikami naściennymi może być ogrzewany za pomocą pompy ciepła.

Jeśli grzejniki nie są wystarczająco duże lub stan termoizolacji budynku nie jest wystarczająco odpowiedni do pracy z pompą ciepła, w niektórych przypadkach pomaga wymiana pojedynczych grzejników na większe lub na grzejniki niskotemperaturowe.

Pompa ciepła nie pracuje wydajnie. Co może być tego przyczyną?

Oto typowe przyczyny obniżające wydajność pompy ciepła:

 • Pompa ciepła jest zbyt mała w stosunku do zapotrzebowania na ciepło – została nieprawidłowo dobrana.
 • Grzejniki są zbyt małe, przez co wymagane są zbyt wysokie temperatury na zasilaniu wody grzewczej.
 • Zużycie ciepłej wody użytkowej jest wyższe niż planowano.
 • Temperatura w ogrzewanych pomieszczeniach jest wyższa niż zakładano.
 • Pompa obiegowa zużywa zbyt dużo energii elektrycznej.

Czy pompa ciepła wymaga zezwolenia?

Powietrzna pompa ciepła na ogół nie wymaga pozwolenia (za wyjątkiem montażu w budynku wpisanym na listę zabytków, lub na obszarze objętym programem Natura 2000). Jeśli jednak jako źródło ciepła wykorzystywana jest woda lub grunt, wówczas mogą być wymagane pozwolenia na montaż.

Czy pompy ciepła hałasują?

W przypadku gruntowych pomp ciepła nie powinno być problemów z hałasem. Powietrzne pompy ciepła generują hałas spowodowany dużymi wentylatorami. Hałas ten może przeszkadzać na przykład sąsiadom, a także użytkownikowi, nawet jeśli spełnione są wymogi prawne. Co prawda, w ostatnich latach pompy ciepła robią się coraz cichsze, jednak należy pamiętać o dwóch kwestiach, aby uniknąć problemów:

 • Decydując się na konkretny model, należy zwrócić uwagę na moc akustyczną. Wartość ta jest podana na etykiecie każdego urządzenia. Średnia wynosi około 50 dB (decybeli), ale są też pompy generujące 30 dB. Niektóre nowoczesne urządzenia posiadają również cichy tryb nocny.
 • Trzeba dobrze przemyśleć miejsce montażu. Nie chodzi tylko o odległość od domu sąsiada. Należy również wziąć pod uwagę przeszkody pochłaniające dźwięk, na przykład żywopłot. A także niekorzystne odbicie dźwięku od ścian domu. Warto to szczegółowo omówić na etapie planowania. Hałasu nie da się już później wyeliminować lub będzie to trudne.

Czy pompa ciepła może działać jako klimatyzacja?

Niektóre pompy ciepła mogą być wykorzystywane latem do chłodzenia. Rozróżnia się chłodzenie aktywne za pomocą rewersyjnej pompy ciepła i chłodzenie pasywne za pomocą gruntowej pompy ciepła.

ogrzewanie podłogowe do pompy ciepła
Ogrzewanie podłogowe można wykorzystać do chłodzenia pompą ciepła

Aby mieć taką możliwość, potrzebna jest pompa z odwracalnym trybem pracy i ogrzewaniem podłogowym lub klimakonwektorami. Konwencjonalne grzejniki nie nadają się do chłodzenia pomieszczeń, ponieważ stosunkowo niewielka różnica temperatury między wodą chłodzącą a temperaturą w pomieszczeniu, oraz stosunkowo niewielka powierzchnia grzejników umożliwiają jedynie ograniczony transfer ciepła, co może doprowadzić do kondensacji, czyli wykraplania się pary wodnej.

Aktywne chłodzenie za pomocą pompy ciepła jest możliwe zarówno w przypadku powietrznej jak i gruntowej pompy ciepła. W obu systemach pompa ciepła jest wykorzystywana jako jednostka chłodząca w lecie poprzez aktywne odwrócenie cyklu pracy pompy. Podczas gdy wcześniej, na przykład w przypadku powietrznej pompy ciepła, ciepło było pobierane z zewnątrz, teraz ciepło jest pobierane z wnętrza budynku i oddawane do otoczenia zewnętrznego.

Pompa ciepła może zapewnić pasywne chłodzenie latem, gdy temperatury w pomieszczeniu są wyższe niż temperatura gruntu. Wymiennik ciepła służy wówczas do odprowadzania ciepła z domu do pionowych sond gruntowych.

Jednak chłodzenia pasywnego nie można porównywać z wydajnością systemów klimatyzacyjnych czy chłodzenia aktywnego, ponieważ nie jest ono zbyt wydajne.

W rezultacie, latem zauważalna jest tylko bardzo powolne chłodzenie, dlatego zaleca się wcześniejsze odpowiednie zaplanowanie sterowania chłodzeniem pompy ciepła. Niska wydajność wynika z temperatury źródła ciepła, ponieważ pod koniec lata grunt gromadzi więcej ciepła, a wydajność chłodzenia spada. Chłodzenie pasywne jest jednak energooszczędną metodą obniżania temperatury w budynkach, ponieważ jest niskie zużycie prądu potrzebnego do zasilania jedynie pomp obiegowych do transportu ciepła pomiędzy budynkiem a gruntem.

Funkcja chłodzenia pasywnego pompy ciepła jest możliwa tylko w przypadku gruntowych oraz wodnych pomp ciepła.

Niezależnie od rodzaju wytwarzania i dostarczania chłodu, monitorowanie punktu rosy przez układ sterowania pompy ciepła jest zawsze konieczne. Jeśli na przykład do chłodzenia wykorzystywane jest ogrzewanie podłogowe, temperatura powierzchni nie może spaść poniżej ok. 20°C w trybie chłodzenia. Monitorowanie punktu rosy zapewnia, że temperatura na zasilaniu systemu grzewczego w trybie chłodzenia jest na tyle wysoka, że nie spada poniżej dopuszczalnego punktu rosy. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że wilgoć zawarta w powietrzu w pomieszczeniu skropli się na podłodze.

Funkcja aktywnego chłodzenia zwiększa zużycie energii pompy ciepła. Gruntowe i wodne pompy ciepła najlepiej nadają się do przyjaznego dla klimatu chłodzenia pasywnego. Najbardziej ekologicznym sposobem chłodzenia jest produkowanie energii elektrycznej do pompy ciepła z własnej instalacji fotowoltaicznej.

Ile energii zużywa pompa ciepła?

Zużycie energii elektrycznej, a tym samym duża część kosztów związanych z eksploatacją pompy ciepła, zależy od wielu czynników. Oprócz modelu pompy ciepła mają one związek z temperaturą zewnętrzną i dopasowaniem źródła ciepła do zapotrzebowania na ciepło. W związku z tym wartości mogą być zróżnicowane.

Szacunkową wysokość kosztów energii elektrycznej można uzyskać w następujący sposób: Na przykład, sprawdź swoje zużycie energii w kWh na rachunku za gaz. Wartość ta jest podana na fakturze. Teraz należy podzielić zużycie energii przez roczny współczynnik wydajności pompy ciepła SCOP – da to przybliżony szacunek zużycia energii elektrycznej przez pompę ciepła. Dostępne są również inne sposoby szacowania zapotrzebowania na ciepło

Czy pompa ciepła może być zasilana fotowoltaiką?

panele fotowoltaiczne na dachu domu jednorodzinnego
Panele fotowoltaiczne na dachu domu jednorodzinnego

Instalacja fotowoltaiczna może dostarczyć część energii do zasilania pompy ciepła. Energia z fotowoltaiki jest tańsza niż prąd z sieci – zmniejsza to koszty ogrzewania.

Jak dużą część energii dostarczy fotowoltaika, zależy od wielu czynników i trzeba to rozpatrywać indywidualnie dla każdego przypadku. Jest jednak oczywiste, że energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej jest zbyt mało aby pokryć potrzeby pompy ciepła. W końcu większość mocy grzewczej potrzebna jest zimą – dokładnie wtedy, gdy produkcja z fotowoltaiki jest najmniejsza.

W każdym razie, pompa ciepła zwiększa opłacalność instalacji fotowoltaicznej. Wynika to z większego zużycia własnego (autokonsumpcji) energii z fotowoltaiki. A im większa autokonsumpcja tym wyższa opłacalność fotowoltaiki, gdyż prąd z instalacji PV jest znacznie tańszy niż prąd z sieci.

Najlepiej jest wyposażyć instalację fotowoltaiczną w system zarządzania energią, aby wykorzystywać nadwyżki energii z fotowoltaiki do zasilania pompy ciepła oraz innych urządzeń gospodarstwa domowego. Niektóre falowniki hybrydowe pozwalają na zarządzanie energią i umożliwiają sterowanie pracą pompy ciepła.

Jakie są koszty przeglądów pompy ciepła?

Koszty przeglądów samych pomp ciepła są niższe niż w przypadku innych systemów ogrzewania. W przypadku pomp ciepła zalecane jest sprawdzanie elementów mechanicznych oraz szczelności, ciśnienia i temperatury co roku. Te rutynowe czynności kosztują zwykle kilkaset złotych.

Czy można uzyskać dotacje do montażu pompy ciepła?

Na ogół dostępne zarówno ogólnopolskie (Mój Prąd, Czyste Powietrze), jak i regionalne, czy lokalne dofinansowania.

Jakie są rodzaje pomp ciepła?

Istnieją trzy rodzaje pomp ciepła w zależności od dolnego źródła zasilania:

 • Powietrzna pompa ciepła, nazywana również powietrze-woda.
 • Gruntowa pompa ciepła, zwana solanka-woda.
 • Wodna pompa ciepła, nazywana również woda-woda.

Które źródło ciepła jest najlepsze: powietrze, woda czy grunt?

Generalnie, wszystkie trzy rodzaje mogą być stosowane w pompie ciepła do ogrzewania domu. Różnią się one jednak pod względem wydajności, ceny, kosztów eksploatacji i innych aspektów. Nie każdy rodzaj pompy ciepła można zastosować w dowolnym budynku.

Które źródło ciepła jest najbardziej wydajne?

Wodne pompy ciepła mogą dostarczyć najwięcej ciepła na kilowatogodzinę pobranej z sieci energii elektrycznej. Następne w kolejności są gruntowe pompy ciepła. Powietrzne pompy ciepła są teoretycznie najmniej wydajne. Wydajność systemu zależy jednak od wielu innych czynników.

Jakie są zalety i wady powietrznej pompy ciepła?

Powietrzne pompy ciepła generują ciepło nawet z zimnego powietrza. W porównaniu do innych systemów, są one tańsze i można je zainstalować w dowolnym miejscu. To sprawia, że są bardzo popularne.

Jednak są mniej wydajne niż ogrzewanie gruntową lub wodną pompą ciepła. Zimą temperatura powietrza na zewnątrz jest znacznie niższa niż temperatura gruntu lub wód gruntowych.

Ponieważ powietrze zawiera niewiele energii, wentylatory muszą zasysać duże ilości powietrza i przekazywać do wymiennika ciepła. Powoduje to hałas o różnym poziomie natężenia. Prawidłowe rozplanowanie i lokalizacja instalacji odgrywają zatem ważną rolę poziomie hałasu.

Jakie są zalety i wady gruntowej pompy ciepła?

Gruntowe pompy ciepła nie osiągają sprawności wodnych pomp ciepła, ale działają również ekonomicznie. Wynika to z faktu, że temperatury w gruncie nie są szczególnie niskie w miesiącach zimowych i niewiele zmieniają się w ciągu roku. Aby uzyskiwać ciepło z ziemi, można albo wiercić w ziemi kolektory pionowe, albo zakopać kolektory poziomo na niewielkiej głębokości na dużej powierzchni.

Kolektory pionowe gruntowej pompy ciepła

Kolektor pionowy gruntowej pompy ciepła, nazywany sondą gruntową, to cienka rura w kształcie litery U prowadzona przez przez odwiert o głębokości do 100 metrów w głąb ziemi. Czynnik chłodniczy przepływa w sondzie jako wymiennik ciepła, pochłaniając ciepło otoczenia i transportując je do systemu grzewczego. Im więcej ciepła potrzebuje dom, tym głębszy musi być odwiert lub tym więcej równoległych sond musi zostać użytych. Orientacyjnie należy przyjąć około 20 metrów na kilowat mocy grzewczej.

Decydując się na montaż gruntowej pompy ciepła, trzeba pamiętać o odpowiednich pozwoleniach. Dla odwiertów do głębokości 30 m, nie są one jednak wymagane.

W przypadku gruntowej pompy ciepła z kolektorami poziomymi, są one układane nie głębiej niż do około 2 metrów pod powierzchnią ziemi. Obowiązuje tu następująca zasada: im więcej potrzeba ciepła, tym większa powierzchnia kolektorów jest potrzebna. Szacunkowo można przyjąć około 40 metrów kwadratowych na kilowat mocy cieplnej, co oznacza, że potrzebne są znaczne powierzchnie. Nie powinno się oszczędzać na długości kolektorów poziomych. Jeśli bowiem źródło ciepła jest zbyt małe, grunt będzie się coraz bardziej wychładzać. W rezultacie sprawność systemu grzewczego będzie spadać. Oznacza to, że dom nie będzie prawidłowo ogrzewany, a koszty zużycia energii elektrycznej będą rosły. Rozbudowa dolnego źródła ciepła jest znacznie droższa niż wykonanie prawidłowo zaprojektowanego.

Jakie są zalety i wady wodnej pompy ciepła?

Wodne pompy ciepła wykorzystują wody gruntowe jako źródło ciepła. Woda gruntowa rzadko ma temperaturę niższą niż 10 stopni Celsjusza, nawet zimą. Oznacza to, że systemy te mogą pracować stosunkowo wydajnie.

Pompa ciepła woda-woda potrzebuje dwóch studni: z jednej będzie pobierana woda gruntowa (studni czerpna z pompą ssącą). Druga studnia służy do odprowadzania wody z powrotem do wnętrza ziemi (studnia zrzutowa).

Odwierty te wymagają zezwolenia i nie wszędzie są dozwolone. Na przykład na obszarach wód chronionych pompa woda-woda nie jest dozwolona.

Ponadto skład chemiczny wód gruntowych może uniemożliwić ich wykorzystanie jako źródła ciepła. Jeśli na przykład woda zawiera zbyt dużo żelaza lub manganu, filtry mogą się zatykać.

Ogrzewanie hybrydowe: Czy można połączyć powietrzną pompę ciepła z innym systemem grzewczym?

Jeśli powietrzna pompa ciepła nie zapewnia wymaganej mocy grzewczej, można ją połączyć z innym źródłem ciepła. W ten sposób można zbudować na przykład hybrydowy system grzewczy z pompą ciepła i gazowym kotłem kondensacyjnym. Oba elementy mogą być połączone lub funkcjonować oddzielnie. W każdym przypadku są one połączone wspólną jednostką sterującą.

W praktyce pompa ciepła dostarcza wówczas niezbędną moc. Drugie źródło ciepła włącza się natomiast, gdy okresowo występuje bardzo wysokie zapotrzebowanie na ciepło przy szczególnie niskich temperaturach zewnętrznych. Lub gdy potrzeba podgrzać ciepłą wodę użytkową.

Uzupełnienie istniejącej instalacji z piecem gazowym czy olejowym czy na pelet o powietrzną pompę ciepła w celu stworzenia takiego systemu hybrydowego może być ekonomicznie uzasadnionym krokiem.

Pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej

Szczególną formą ogrzewania hybrydowego jest pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej, znana również jako pompa ciepła do c.w.u. W tym przypadku mała powietrzna pompa ciepła służy jedynie do grzania wody. Jedną z zalet takich systemów jest to, że instalacja grzewcza do centralnego ogrzewania może pozostać wyłączona w okresie cieplejszych miesięcy.

Pamiętaj, aby uzyskać kilka ofert dla swojej inwestycji. W przeciwnym wypadku możesz zapłacić niepotrzebnie wyższą cenę.Czy potrzebna jest obudowa dźwiękochłonna?

Obudowa dźwiękochłonna pompy ciepła
Obudowa dźwiękochłonna pompy ciepła

Niektóre urządzenia zawierają wentylatory i sprężarki, które generują hałas podczas pracy. Aby uniknąć nadmiernego hałasu, urządzenia nie powinny być umieszczane w pobliżu sypialni. Szczególną ostrożność należy również zachować w pobliżu pobliskich działek, gdzie hałas może przeszkadzać sąsiadom.

Oprócz głośności urządzenia, rodzaj i miejsce instalacji są szczególnie ważne dla emisji hałasu. Pompę ciepła należy zainstalować na podstawie i w razie potrzeby wyposażyć w osłonę dźwiękochłonną. Taka podstawa może być odlana z betonu lub składać się z materiału izolacyjnego, takiego jak trawa lub mata wykonana z pianki lub gumy.

Osłona dźwiękochłonna zmniejsza poziom hałasu pompy ciepła poprzez zmianę kierunku przepływu powietrza wewnątrz. Hałasy przenoszone przez powietrze są zatem przenoszone na zewnątrz tylko na znacznie niższym poziomie. Zastosowany materiał ma również działanie izolacyjne. W zależności od instalacji, obudowa dźwiękochłonna może zredukować hałas do 15 dB(A).

Osłona dźwiękochłonna ma również inne zalety: chroni pompę ciepła przed możliwymi czynnikami atmosferycznymi, takimi jak grad, mróz lub silne światło słoneczne. Działanie pompy ciepła nie jest ograniczone przez pokrywę izolacji akustycznej. Pomimo osłony, powietrze z otoczenia jest zasysane bez ograniczeń. Nie należy oczekiwać spadku wydajności pompy ciepła z osłoną dźwiękoszczelną.

Dźwiękoszczelne ściany lub żywopłoty z gęstymi liśćmi mogą również zmniejszyć emisję hałasu.

Gdzie zamontować pompę ciepła?

jednostka zewnętrzna powietrznej pompy ciepła
Jednostka zewnętrzna powietrznej pompy ciepła

Miejsce montażu pompy ciepła nie powinno znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie sypialni lub sąsiednich budynków – zalecana jest minimalna odległość od trzech do czterech metrów, przy czym należy również przestrzegać indywidualnych specyfikacji producenta dotyczących emisji hałasu. Najlepiej jest wybrać lokalizację po bardziej hałaśliwej stronie budynku.

Trawniki są szczególnie odpowiednie do montażu pompy ciepła, ponieważ mają działanie dźwiękochłonne. Nie należy umieszczać pompy ciepła między dwiema ścianami, ponieważ może wystąpić efekt echa, który może nawet zwiększyć głośność pompy ciepła.

Trzeba również uważać, aby zimne powietrze, które pompa ciepła odprowadza na zewnątrz po oddaniu ciepła do budynku, nie zostało zostanie ponownie zassane. Zjawisko to znacznie zmniejsza wydajność pompy ciepła.

Ponadto powinien być swobodny dostęp do wentylatora, aby ułatwić konserwację pompy i nie blokować przepływu powietrza. Otwory wentylatora powinny znajdować się w pewnej odległości od chodników i patio, ponieważ przeciągi powstające w bezpośrednim sąsiedztwie pompy ciepła mogą mieć negatywny wpływ na samopoczucie.

Generalnie, odległość od domu, a tym samym od zbiornika buforowego w domu, powinna być jak najmniejsza. Każdy dodatkowy metr zwiększa straty ciepła przez zewnętrzne rury pompy ciepła.

Ubezpieczenie pompy ciepła

Warto ubezpieczyć pompę ciepła od szkód spowodowanych pożarem, burzą czy podtopieniem. Najprościej jest rozszerzyć polisę dla domu o pompę ciepła. Nie ma jednak obowiązku posiadania ubezpieczenia na pompę ciepła.


Może Cię zainteresować