Przejdź do treści

Fotowoltaika 2024 – poradnik

Ryszard Jesionowski:

fotowoltaika na co zwrócić uwagę

Co jest ważne przy wyborze instalacji fotowoltaicznej. Jakie wybrać komponenty, jaką moc zamontować. Czytaj poniżej.

 1. Czy fotowoltaika jest dla Ciebie?
 2. Zyski i koszty
 3. Co to jest instalacja fotowoltaiczna
 4. Główne komponenty instalacji fotowoltaicznejCzy fotowoltaika jest dla Ciebie?

Instalacja fotowoltaiczna produkuje energię elektryczną, która jest mierzona w kilowatogodzinach (kWh). Ilość energii wytwarzanej przez fotowoltaikę zależy od kilku czynników:

 • wielkości (mocy) instalacji fotowoltaicznej mierzonej w kilowatach, kW, oraz
 • nasłonecznienia jakie występuje w danym miejscu. Nasłonecznienie zależy m. in od:
  • położenia geograficznego (np. w Rzeszowie są rocznie 2462 godziny słoneczne, natomiast w Białymstoku jest 2318 godzin)
  • kierunku i kąta nachylenia paneli fotowoltaicznych (w przypadku montażu na dachu dotyczy to kierunku i kąta dachu)
  • zacienienia (np. od kominów, drzew czy pobliskich budynków).

Czy posiadasz odpowiednią ilość miejsca na fotowoltaikę?

Odpowiednia ilość miejsca jest kluczowa. Przeciętnej wielkości fotowoltaika do domu ma moc ok. 7 kW a panele fotowoltaiczne zajmują mniej więcej 35 m2 powierzchni dachu.

Niezacieniony dach, skierowany w kierunku południowym jest idealny aby uzyskać maksymalną produkcję energii elektrycznej. W drugiej kolejności jest kierunek zachodni i w trzeciej kolejności można rozważyć kierunek wschodni. Instalacja fotowoltaiczna skierowana na zachód lub na wschód wyprodukuje ok. 15% – 20% energii mniej niż panele PV skierowane na południe.

Czy mój dach jest odpowiedni dla paneli fotowoltaicznych?

Panele solarne są budowane z myślą o pracy w każdych warunkach, ale w niektórych przypadkach dachy mogą nie być odpowiednie dla systemów fotowoltaicznych ze względu na wiek lub sąsiadujące drzewa.

Jeśli w pobliżu domu znajdują się drzewa, które powodują nadmierne zacienienie dachu, panele fotowoltaiczne mogą nie być najlepszym rozwiązaniem.

Rozmiar, kształt i nachylenie dachu są również ważnymi czynnikami, które należy wziąć pod uwagę. Zazwyczaj panele słoneczne działają najlepiej na dachach skierowanych na południe o nachyleniu od 15 do 40 stopni, choć inne dachy również mogą być odpowiednie. Należy również wziąć pod uwagę wiek dachu oraz to, kiedy będzie on wymagał naprawy lub wymiany.

Zacienienie fotowoltaiki

Pobliskie budynki, drzewa czy kominy mogą powodować powstawanie cienia na dachu i mieć negatywny wpływ na wydajność fotowoltaiki.

Najlepszym rozwiązaniem jest znalezienie niezacienionego miejsca, aczkolwiek czasami zacienienia nie da się uniknąć. Niektóre systemy fotowoltaiczne mogą ograniczać wpływ zacienienia wykorzystując mikrofalowniki lub optymalizatory.

Jeśli nie ma zacienienia, stosowanie optymalizatorów czy mikrofalowników nie jest konieczne, ani nie oferuje dodatkowych korzyści, poza rozbudowanym monitoringiem. Niezacienione lub nieznacznie zacienione instalacje fotowoltaiczne z mikrofalownikami lub optymalizatorami mocy nie wyprodukują więcej energii.

Fotowoltaika 2024 – Zyski i koszty

Ile można zaoszczędzić dzięki fotowoltaice i jakie są koszty zakupu i eksploatacji?

Zyski dzięki fotowoltaice

Od 2022 r. obowiązuje system rozliczeń net billing, który zastąpił poprzedni system, zwany net-metering. W systemie net-billing energia elektryczna z fotowoltaiki jest odsprzedawana w cenach hurtowych. Ceny sprzedaży energii z fotowoltaiki w systemie net-billing zmieniają się co miesiąc, a wkrótce będą się zmieniać co godzinę.

Zobacz, co oznaczają ujemne ceny energii i kiedy występują.

Fotowoltaika będzie czasami produkowała więcej prądu niż można zużyć lub zmagazynować w domu, a nadwyżka prądu zostanie wyeksportowana do sieci i wykorzystana przez kogoś innego. Eksport energii z fotowoltaiki będzie generować sprzedaż. Pomoże to zwiększyć zyski z fotowoltaiki.

Kluczowe dla opłacalności fotowoltaiki jest jednak bezpośrednie zużycie prądu z fotowoltaiki, nazywane autokonsumpcją. Wyprodukowana energia elektryczna jest wówczas zużywana od razu w domu i nie jest sprzedawana do sieci.

Koszt zakupu i eksploatacji fotowoltaiki

Przeciętnej wielkości instalacja fotowoltaiczna kosztuje w 2024 r. ok. 25.900 zł i ma moc 7 kW.

Cena jest uzależniona przede wszystkim od wielkości fotowoltaiki oraz rodzaju i skomplikowania dachu.

Fotowoltaika na gruncie kosztuje na ogół więcej niż na dachu. System montażowy w instalacji fotowoltaicznej na gruncie jest znacznie droższy niż w instalacji dachowej, cena zależy również od odległości paneli fotowoltaicznych od domu, gdyż trzeba poprowadzić kable.

Ceny montażu mogą być zróżnicowane, dlatego warto porównać kilka ofert.

Opłacalność fotowoltaiki

Na wykresie poniżej przedstawiona jest szacunkowa opłacalność fotowoltaiki w 2024 r. w zależności od profilu zużycia energii elektrycznej. Profil zużycia to informacja o tym, jak dużo czasu mieszkańcy spędzają w domu w ciągu dnia, ponieważ wówczas wzrasta autokonsumpcja energii elektrycznej z fotowoltaiki.

okres spłaty fotowoltaiki
Okres spłaty fotowoltaiki w zależności od profilu zużycia energii elektrycznej

Obliczenia wykonano dla instalacji 7 kW, zużycie prądu w domu 7.000 kWh.

Jak widać, im większa jest autokonsumpcja energii z fotowoltaiki, tym krótszy jest okres spłaty inwestycji w fotowoltaikę.

Co to jest instalacja fotowoltaiczna

Fotowoltaika przekształca promieniowanie słoneczne w prąd elektryczny. W tym celu można zamontować dużą instalację na dachu budynku, lub dwa – trzy panele fotowoltaiczne na balkonie w bloku.

Instalacja fotowoltaiczna składa się paneli fotowoltaicznych, które dzięki wbudowanym ogniwom fotowoltaicznym przechwytują promieniowanie słoneczne. Falownik (inwerter) przekształca wytworzony w panelach prąd stały, w prąd zmienny o napięciu 230V, wykorzystywany w domu. Dzięki produkcji prądu z własnej instalacji fotowoltaicznej, nie tylko jak dotychczas zużywamy prąd, ale również go produkujemy – jesteśmy prosumentami.

W jakim kierunku najlepiej zamontować panele fotowoltaiczne?

Istotnym kryterium opłacalności instalacji fotowoltaicznej jest pozbawiony cienia dach. Moduły fotowoltaiczne produkują najwięcej energii jeśli są ułożone w kierunku południowym, a kąt nachylenia wynosi 30 – 45 stopni. Kąt nachylenia poniżej 25 oraz powyżej 60 stopni może pomniejszyć produkcję prądu solarnego do 10%. Kierunek połaci dachowej oraz nasłonecznienie mają również znaczenie.

kierunek ustawienia paneli fotowoltaicznych
Wpływ kierunku ułożenia modułów na produkcję prądu z instalacji solarnej

Dachy w kierunku wschodnim oraz zachodnim nie wyprodukują takiej ilości prądu jak dach południowy, ale również są opłacalne. Produkcja prądu nie będzie co prawda największa, jednak rozkłada się bardziej równomiernie w ciągu dnia, dzięki czemu można wykorzystać w domu więcej prądu bezpośrednio z instalacji PV (wzrasta autokonsumpcja).

Tabela poniżej przedstawia średnią roczną wielkość produkcji energii elektrycznej w różnych miastach. Przyjęto, iż moduły PV są pozbawione cienia oraz nachylone pod kątem 35 stopni. Dane do statystyki obejmują lata 2005 do 2020.

Miastopołudniowywschodnizachodni
Gdańsk1055 kWh823 kWh817 kWh
Kraków1075 kWh843 kWh837 kWh
Poznań1062 kWh839 kWh824 kWh
Warszawa1049 kWh834 kWh814 kWh
Szczecin1018 kWh812 kWh795 kWh
Białystok1011 kWh807 kWh795 kWh
Rzeszów1075 kWh847 kWh840 kWh
Roczna produkcja dla kąta nachylenia modułów 350.Źródło: PVGIS.

Moduły ułożone w kierunku wschodnim produkują więcej prądu niż ułożone w kierunku zachodnim, ponieważ do południa są niższe temperatury niż po południu (a im wyższa temperatura tym niższa wydajność paneli PV).

Jak duża powinna być instalacja fotowoltaiczna?

Moc instalacji fotowoltaicznej jest określana w kilowatpikach (kWp). Jest to moc maksymalna modułów fotowoltaicznych w laboratoryjnie zdefiniowanych warunkach, dzięki której możliwe jest porównywanie modułów PV.

W celu montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 1 kWp potrzeba ok. 6 m kwadratowych powierzchni na dachu. Produkcja prądu z instalacji zmienia się jednak wraz ze zmianą natężenia promieniowania słonecznego oraz wraz z porami roku. Dodatkowo jest zależna od ewentualnego zacienienia oraz zabrudzenia modułów czy światła odbitego.

Wg obecnie obowiązujących zasad instalacja fotowoltaiczna powinna wytwarzać ilość prądu mniej więcej odpowiadającą rocznemu zużyciu w gospodarstwie domowym plus maksymalnie 20 procent. Wynika to ustawy o net-billingu, zgodnie z którą jedynie 20% niewykorzystanej nadwyżki prądu z własnej instalacji PV podlega zwrotowi po przeliczeniu wg stawek odsprzedaży prądu.

Jeżeli po kilku latach eksploatacji okaże się, iż w domu wzrosło zużycie prądu (pojawił się nowy członek rodziny, albo zakupiono np. suszarkę do ubrań), można dokonać rozbudowy instalacji fotowoltaicznej.

Zobacz, jakie się różnice pomiędzy kW, kWp i kWh i jak w prosty sposób je zapamiętać.

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej

ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej
Instalacja fotowoltaiczna powinna być ubezpieczona

Po zakończeniu montażu, instalację PV dobrze jest ubezpieczyć przed szkodami powstałymi w wyniku wichury, gradu, wyładowań atmosferycznych czy pożaru.

Główne komponenty instalacji fotowoltaicznej

Panele fotowoltaiczne to najbardziej widoczny element instalacji fotowoltaicznej. Jednak cała instalacja składa się z trzech podstawowych części:

 • paneli fotowoltaicznych,
 • falownika solarnego,
 • systemu mocowań modułów PV (najczęściej do dachu).

Komponent # 1 – panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne składają się z szeregowo połączonych ogniw fotowoltaicznych przykrytych hartowaną szybą. Ogniwa są połączone z szybą przy pomocy metalowej ramy a pod ogniwami znajdują się kable elektryczne, dzięki którym odbieramy energię elektryczną wytworzoną w panelu PV. Moduł ma przeciętnie wymiary ok. 1,8 m x 1 m i waży ok 20 kg.

Panele PV nie posiadają części ruchomych, jednak elementem “roboczym” są fotowoltaiczne ogniwa krzemowe. Światło słoneczne padające na ogniwa wzbudza elektrony, które zaczynają się przemieszczać. Elementy przewodzące pomiędzy ogniwami zbierają energię wytworzoną przez przepływ elektronów i łączą z energią pozostałych ogniw fotowoltaicznych.

Typowo panele PV występują w formacie składającym się z 60 lub 72 ogniw. Aby zwiększyć sprawność modułów solarnych, firmy coraz częściej oferują moduły zbudowane z z tzw. ogniw fotowoltaicznych typu half-cut. Wówczas liczba ogniw połówkowych wynosi najczęściej 120 lub 144.

Rodzaje paneli fotowoltaicznych

Panele fotowoltaiczne dzielimy na monokrystaliczne, polikrystaliczne oraz cienkowarstwowe:

rodzaje paneli fotowoltaicznych
Rodzaje paneli fotowoltaicznych

Ogniwa fotowoltaiczne z jakich wykonane są panele fotowoltaiczne określają rodzaj modułów fotowoltaicznych. Trzy rodzaje ogniw fotowoltaicznych różnią się parametrami przez co wykonane z nich panele fotowoltaiczne mogą mieć właściwości bardziej odpowiednie dla różnych zastosowań.

Monokrystaliczne panele fotowoltaiczne mają najwyższą sprawność oraz estetyczny wygląd jednak są droższe od pozostałych rodzajów.

Polikrystaliczne panele fotowoltaiczne są tańsze od monokrystalicznych jednak różnią się nieco wyglądem na niekorzyść.

Panele fotowoltaiczne cienkowarstwowe są najtańsze ale mają najniższą sprawność dlatego wymagają dużo miejsca aby wyprodukować odpowiednią ilość energii elektrycznej.

Od kilku lat rynek został zdominowany przez moduły monokrystaliczne, i w praktyce jedynie one są dostępne w sprzedaży.

W praktyce dużo istotniejsza niż rodzaj modułu fotowoltaicznego jest marka producenta paneli PV oraz instalator fotowoltaiki, który dokona montażu.

Producenci paneli fotowoltaicznych

Na rynku występuje wbardzo duża ilość producentów modułów solarnych. Wybór najlepszych dla Ciebie paneli fotowoltaicznych jest bardzo ważny, ponieważ przewidywany czas ich użytkowania przekracza 25 lat. Dlatego należy zwrócić uwagę na następujące cechy:

 1. Niskie prawdopodobieństwo usterki modułu PV.
 2. Czy producent będzie honorował gwarancję w przypadku reklamacji.
 3. Czy panele będą zainstalowane przez firmę, która w przypadku usterki będzie mogła złożyć reklamację do producenta.

Na poniższym wykresie przedstawiliśmy najpopularniejszych producentów, oferujących solidnej jakości panele fotowoltaiczne.

Na co zwrócić uwagę kupując instalację PV
Producenci paneli fotowoltaicznych

Jakie panele fotowoltaiczne wybrać

Jak wybrać odpowiednie moduły fotowoltaiczne? Poniżej omówimy kryteria wyboru paneli fotowoltaicznych.

Moc paneli fotowoltaicznych

Istnieje przekonanie, że moduły solarne o największej mocy są najlepsze. Nie zawsze jest to jednak prawda, gdyż zależy to od ich przeznaczenia.

wymiary paneli fotowoltaicznych
Moce paneli fotowoltaicznych i ich wymiary w porównaniu do osoby o wzroście 1,8 m

Obecnie, w produkcji seryjnej są już panele fotowoltaiczne o mocach rzędu 700 watów. Jednak oprócz bardzo dużej mocy, posiadają one również bardzo duże wymiary, np. panel fotowoltaiczny produkowany przez Risen Energy ma wysokość niemal 2,4 metra i waży 35 kg. Tego typu moduły są przeznaczone do instalacji komercyjnych, montowanych na gruncie.

W domowych instalacjach fotowoltaicznych moc modułów fotowoltaicznych nie ma większego znaczenia. Co więcej, moduły o mniejszych mocach, mogą okazać się korzystniejsze cenowo w przeliczeniu na wat mocy, a posiadając mniejsze wymiary, łatwiej je rozmieścić i zamontować na dachu. Dodatkowo, posiadając cztery punktu mocowania, nie obciążają tak bardzo krokwi dachowych, szczególnie gdy zalegnie na nich mokry śnieg lub wystąpią silne porywy wiatru.

Panele fotowoltaiczne o dużej mocy nie wyprodukują więcej energii elektrycznej niż panele o mniejszej mocy. Powierzchnia dachu pokryta przez moduły w jednym i drugim przypadku będzie podobna, jednak moduły o dużych rozmiarach są mniej ustawne i trudniej rozplanować ich rozmieszczenie. Co więcej, większość paneli o dużych rozmiarach jest przystosowana jedynie do montażu w pozycji pionowej, co dodatkowo ogranicza możliwości rozmieszczenia ich na dachu.

Osoby szukające jakości w dobrej cenie powinny zatem koncentrować się na mniejszych modułach, ponieważ są one lepsze dla domu jednorodzinnego.

Jeżeli chcemy aby panele fotowoltaiczne zajęły jak najmniej miejsca na dachu, powinniśmy zwrócić uwagę na parametr zwany sprawnością.

Sprawność modułów fotowoltaicznych

Moduły o wyższej sprawności (i tych samych wymiarach), posiadają większą moc. Moduł o wyższej sprawności zajmie mniej miejsca na dachu. Oba moduły wyprodukują jednak podobną ilość prądu w przeliczeniu na wat mocy.

Moduł o wyższej sprawności zajmie mniej miejsca na dachu, ale nie wyprodukuje więcej energii.

Jeżeli na dachu jest dużo miejsca, to sprawność modułu nie jest najważniejsza. Biorąc pod uwagę, iż moduły o większej sprawności są na ogół droższe, korzystniej jest wybrać panel o niższej sprawności – będzie taniej, a produkcja prądu będzie podobna.

Wpływ na sprawność modułów ma również temperatura i może być tak, że moduł o mniejszej mocy wyprodukuje więcej prądu w ciągu roku, niż moduł o większej mocy, tylko dlatego, że ten pierwszy lepiej radzi sobie latem, gdy temperatury na dachu są wysokie. Parametrem opisującym efektywność produkcji prądu w wysokich temperaturach jest współczynnik temperaturowy.

Moduły jednostronne i dwustronne

Jeszcze kilka lat temu wszystkie panele fotowoltaiczne były jednostronne. Obecnie nieco się to zmienia i coraz częściej można spotkać moduły dwustronne.

Panele fotowoltaiczne dwustronne umożliwiają wychwytywanie promieniowania słonecznego padającego nie tylko z przodu, ale również z z tyłu modułu. Przy czym wydajność tylnej części panelu jest mniejsza. W przypadku montażu paneli dwustronnych na gruncie porośniętym trawą, wzrost produkcji prądu w porównaniu z modułem jednostronnym wynosi ok. 6 – 7%. Ponieważ taki moduł jest na ogół kilka procent droższy od klasycznego, jego zakup ma w tej sytuacji ekonomiczny sens.

Montaż modułów dwustronnych na dachu nie ma jednak większego sensu, ponieważ nie ma tam światła odbitego od podłoża – panele szczelnie pokrywają połać dachową i słońce nie ma jak dotrzeć do podłoża. A skoro nie ma dodatkowego promieniowania słonecznego, nie ma również dodatkowej produkcji prądu, są natomiast dodatkowe koszty. Panel dwustronny jest droższy oraz cięższy, co niepotrzebnie zwiększy obciążenie dachu.

Wydajność paneli fotowoltaicznych

Panele fotowoltaiczne wraz z upływem czasu tracą swoją wydajność. Najczęściej jest ona wyrażona w postaci tzw. gwarancji na moc i określana jako ubytek wydajności po 25 latach eksploatacji.

Na przykład moduły Longi LR4-60HIH 370W mają 84,5% wydajności po upływie 25 lat. Natomiast moduły LG NeON H 370W mają 90,6% wydajności po 25 latach.

Wydajność modułów solarnych zmienia się z upływem czasu – zjawisko to nazwane zostało degradacją. Różnice w ilości produkcji prądu wynikające z tempa degradacji, pomiędzy poszczególnymi modułami mogą być znaczące.

Dodatkowo, na wydajność produkcji prądu wpływ ma również temperatura.

Estetyka paneli fotowoltaicznych

panele fotowoltaiczne all black
Moduł monokrystaliczny na czarnym (all black) i białym podkładzie

Dla niektórych bez znaczenia, dla innych najważniejsze kryterium – wygląd paneli fotowoltaicznych. Można wybierać spośród modułów tzw. full black, czyli całych czarnych, lub posiadających biały podkład i czarną ramę.

Trzeba jednak mieć na uwadze, iż krzem zawarty w ogniwach fotowoltaicznych, z upływem czasu może nieco zmieniać odcień. Nowy moduł full black wygląda bardzo estetycznie, o jednolitej czarnej barwie, jednak z czasem mogą na nim pojawić się odcienie. Niektóre instalacje PV wykonane na modułach full black, po latach nie wyglądają niestety tak estetycznie jak w czasie, gdy były nowe.

Moduły zbudowane z ciemnych ogniw i na białym podkładzie wyglądają często z upływem czasu lepiej niż moduły full black. A zatem, czarna rama, biały podkład i ciemne ogniwa (monokrystaliczne), produkują więcej prądu a po latach mogą wyglądać lepiej niż panele full black.

Komponent # 2 – Inwerter solarny

Drugim bardzo ważnym komponentem instalacji fotowoltaicznej jest inwerter solarny zwany również inwerterem fotowoltaicznym, falownikiem fotowoltaicznym czy falownikiem solarnym.

inwertery solarne
Falowniki solarne

Falownik fotowoltaiczny jest mózgiem instalacji fotowoltaicznej i dzięki niemu możesz wykorzystać energię elektryczną wytworzoną przez panele fotowoltaiczne.

Zadaniem falownika fotowoltaicznego jest przekształcanie prądu stałego wytwarzanego przez panele solarne w prąd przemienny z jakiego korzystają urządzenia w naszych domach.

Jednak to nie wszystko. Inwertery fotowoltaiczne mają również za zadnie przekształcić jak najwięcej prądu wyprodukowanego przez moduły PV w prąd potrzebny naszym urządzeniom w gospodarstwie domowym. Powinny również kontrolować bezpieczeństwo pracy instalacji fotowoltaicznej.

Inwertery solarne występują w dwóch odmianach:

-inwertery łańcuchowe,
-mikroinwertery,
-inwertery z optymalizatorami mocy.

Inwertery łańcuchowe

inwerter łańcuchowy zasada działania

Inwerter solarny łańcuchowy to najpopularniejszy rodzaj inwertera stosowany w instalacjach fotowoltaicznych. Jest zarówno najtańszym jak i najbardziej optymalnym rozwiązaniem w większości przypadków. Falownik łańcuchowy łączy panele fotowoltaiczne, które są połączone w tzw. łańcuchy za pomocą jednego lub dwóch łańcuchów (do falowników większej mocy można przyłączyć więcej łańcuchów paneli PV).

Inwerter łańcuchowy jest na ogół montowany wewnątrz budynku

Mikroinwertery

mikroinwerter zasada działania

Mikrofalowniki fotowoltaiczne są niewielkich rozmiarów falownikami fotowoltaicznymi wielkości książki (rozmiar ok. A5). Umieszcza się je pod modułami PV i na ogół jeden mikrofalownik przypada na jeden moduł PV. Ich główną zaletą jest optymalizacja pracy każdego pojedynczego panelu fotowoltaicznego skutkująca większą ilością uzyskanej energii. Mikroinwertery mogą być korzystne w sytuacji gdy występuje zacienienie paneli PV.

Mikroinwertery są na ogół droższe od inwerterów łańcuchowych.

Inwertery z optymalizatorami mocy

Inwertery z optymalizatorami mocy

Występuje jeszcze odmiana obu powyższych rozwiązań: system fotowoltaiczny z optymalizatorami mocy. Jest to połączenie inwertera łańcuchowego z mikrofalownikiem. System wyposażony w optymalizatory wymaga zarówno inwertera łańcuchowego jak i optymalizatorów pod poszczególnymi panelami PV (na ogół montuje się jeden optymalizator do jednego modułu solarnego).

Ceny systemów z optymalizatorami mocy na ogół znajdują się pomiędzy systemami z falownikami łańcuchowymi a systemami z mikrofalownikami.

Producenci falowników solarnych

Poniżej prezentujemy zestawienie producentów najbardziej liczących się falowników dostępnych w Polsce.

Fotowoltaika informacje techniczne

Dobrej jakości falownik fotowoltaiczny ulegnie uszkodzeniu prawdopodobnie po około 10 – 15 latach. Usterka falownika spowoduje wyłączenie całej instalacji fotowoltaicznej. Wyjątkiem są mikrofalowniki. W związku z tym warto rozważyć zakup falownika renomowanego producenta. Również dlatego, iż zwykle serwis gwarancyjny jest bardziej sprawny w przypadku renomowanego producenta.

Falowniki z górnej półki (np. Fronius) mogą kosztować kilka tysięcy złotych więcej niż budżetowe np. Sofar. System fotowoltaiczny zbudowany na mikrofalownikach bądź optymalizatorach (przy pełnej optymalizacji, tzn. gdy każdy moduł PV jest wyposażony w optymalizator) może kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych więcej niż instalacja fotowoltaiczna z zastosowaniem falownika ekonomicznego.

Komponent #3 – System montażowy

Panele fotowoltaiczne są mocowane do dachu za pomocą systemu montażowego. Montując panele fotowoltaiczne na dachu skośnym będą one nachylone pod takim samym kątem jak nasz dach. Natomiast jeżeli mamy dach płaski bądź zdecydujemy się na montaż paneli na gruncie, wówczas możemy dopasować kąt nachylenia do naszej lokalizacji.

Cena systemu montażowego do fotowoltaiki w całej instalacji fotowoltaicznej wynosi zwykle ok 10%. Będzie ona dodatkowo zależała od marki producenta systemu montażowego, od tego jaki rodzaj systemu został zastosowany (np. dachówka ceramiczna czy gont).

Najważniejsze jest poprawne wykonanie instalacji fotowoltaicznej

Słaby instalator może zamontować renomowanej marki panele PV czy inwerter solarny a pomimo tego sknocić instalację PV. Taka instalacja może też nie najlepiej wyglądać, może być również zawodna, produkować mniejsze ilości energii elektrycznej i nie być bezpieczna. Napięcia w instalacji fotowoltaicznej mogą sięgać setek woltów dlatego jej poprawny montaż ma szczególne znaczenie.

Jeśli na własną rękę poszukujesz instalatora fotowoltaiki, warto wykonać poniższe działania:

– sprawdź opinie o instalatorze na portalach internetowych,

– przeczytaj uważnie opinie 1-gwiazdkowe. One powiedzą wiele na temat sposobu obsługi klienta oraz jakości pracy firmy. Wszyscy popełniamy pomyłki, jednak niektórzy popełniają ich więcej niż inni,

– porównaj zgodność opinii na kilku portalach np. Google, Facebook, czy inne. Różnice w poziomie średnich opinii powinny zapalić czerwoną lampkę, mogącą świadczyć o problemach.

Jak działa oddawanie energii do sieci

Instalacja fotowoltaiczna działa w dwóch trybach:

1. Tryb #1 – Instalacja PV produkuje więcej prądu niż w danym momencie wynosi zapotrzebowanie w gospodarstwie domowym.

Instalacja fotowoltaiczna wytwarza nadwyżkę prądu
Instalacja fotowoltaiczna wytwarza nadwyżkę prądu

Na powyższej grafice instalacja PV wytwarza 2,46 kW, natomiast zużycie w domu wynosi 416W czyli ok 0,4 kW. Pozostałe ok 2 kW (2,46 kW – 0,416 kW = 2,04 kW) są wysyłane do sieci elektroenergetycznej. Za każdą kilowatogodzinę energii elektrycznej otrzymujemy stawkę ustaloną na giełdzie energii.

2. Tryb #2 – Instalacja PV produkuje mniej prądu niż potrzeba w gospodarstwie domowym.

Instalacja fotowoltaiczna produkuje niewystarczającą ilość prądu
Instalacja fotowoltaiczna produkuje niewystarczającą ilość prądu

Na powyższej grafice instalacja PV wytwarza 1,28 kW mocy, natomiast w domu potrzebujemy 3,07 kW. W związku z tym, różnica (1,8 kW) zostaje pobrana z sieci elektroenergetycznej.

Im więcej prądu zużyjemy na własne potrzeby (autokonsumpcja) tym mniej będziemy go pobierać z sieci publicznej. A to oznacza większe zyski.

Zwiększenie autokonsumpcji prądu wytworzonego w instalacji fotowoltaicznej zmniejszy rachunki za prąd. Aby zwiększyć poziom autokonsumpcji można rozważyć montaż programatora uruchamiającego sprzęty agd. Niektóre urządzenia agd posiadają możliwość planowania uruchomienia o określonej porze. Korzystajmy zatem z pralki czy zmywarki w ciągnu dnia, gdy będą one zasilane bezpośrednio z fotowoltaiki.

Zwiększenie autokonsumpcji energii elektrycznej wytworzonej w instalacji PV zmniejszy rachunki za prąd oraz skróci okres zwrotu inwestycji.

Pytania i odpowiedzi

Czy instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii umożliwi odłączenie się od sieci?

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii pozwoli na osiągnięcie ok. 25 do 90 procent niezależności od dostaw prądu. Zależy to wielkości baterii oraz zużycia prądu. Szczególnie w miesiącach zimowych, trzeba kupować prąd z sieci. Technicznie, odłączenie się od sieci jest możliwe ale bardzo kosztowne.

Czy opłaca się montować instalację fotowoltaiczną bez magazynu energii?

Instalacja fotowoltaiczna jest opłacalna zarówno z magazynem energii jak i bez niego. Ze względu na malejącą cenę odsprzedaży prądu z fotowoltaiki (szczególnie w środku dnia), opłacalność stopniowo maleje, ale można instalować panele w kierunku wschód – zachód, zamiast jak dawniej na południe. Magazyn energii jest kosztownym wydatkiem i można zwiększać autokonsumpcję ogrzewając wodę w bojlerze.

Czy najlepszy jest montaż paneli fotowoltaicznych na południe?

Montując panele fotowoltaiczne w kierunku południowym można uzyskać największą produkcję prądu w ciągu roku. Jednak w systemie net billing, w czasie, gdy panele produkują najwięcej prądu, cena jego odsprzedaży jest najniższa. Bardziej opłacalny może zatem być montaż paneli w kierunku wschodnim, lub szczególnie zachodnim, gdyż rano i po południu cena odsprzedaży prądu jest na ogół znacznie wyższa niż w południe.


Może Cię zainteresować