Przejdź do treści

Pompy ciepła cena – ile kosztuje pompa ciepła?

Aktualizacja:

Pompy ciepła cena

Ile kosztuje pompa ciepła? Pompy ciepła nie są niestety tanie, dlatego warto porównać kilka ofert i wybrać najbardziej odpowiednią dla siebie. W artykule o tym jak kształtują się ceny pomp ciepła i od czego zależą.

 1. Rynek pomp ciepła w Polsce
 2. Powietrzna pompa ciepła cena z montażem
 3. Gruntowa pompa ciepła cena z montażem
 4. Dotacje do pomp ciepła
 5. Porównanie systemów grzewczych – koszty eksploatacji
 6. Co wpływa na koszty eksploatacji
 7. Koszty eksploatacji z uwzględnieniem kosztów zakupu pompy ciepłaRynek pomp ciepła w Polsce

Szacuje się, iż w 2023 roku zamontowano w Polsce 116.330 szt. pomp ciepła powietrze-woda (w tym 110.800 szt. do ogrzewania centralnego i c.w.u. oraz 5.530 szt. tylko do c.w.u.). Sprzedaż gruntowych pomp ciepła wyniosła natomiast 8.100 szt.

Jak widać, powietrzne pompy ciepła są zdecydowanie popularniejsze od pomp gruntowych. Z czego wynika główna przyczyna przewagi pomp powietrznych nad gruntowymi? Oczywiście, wynika przede wszystkim z różnicy w cenie.

Poniżej przegląd szacunkowych cen powietrznych oraz gruntowych pomp ciepła.

Powietrzna pompa ciepła cena z montażem

Powietrzne pompy ciepła są najtańszym i najpopularniejszym rodzajem pomp ciepła i w większości przypadków kosztują około 20.000 – 40.000 zł (wraz z montażem), w zależności od producenta, mocy pompy czy wyposażenia dodatkowego (zbiornik c.w.u, zbiornik buforowy).

Poniżej szacunkowe ceny pomp ciepła powietrze-woda w zależności od mocy oraz w podziale na pompy typu Split oraz Monoblok.

Rodzaj pompy6 kW8 kW13 kW
Split31.000 – 48.000 zł32.000 – 50.000 zł37.000 – 67.000 zł
Monoblok36.000 – 61.000 zł37.000 – 63.000 zł39.000 – 68.000 zł

Oprócz cech wymienionych wyżej, na cenę pompy ciepła wpływają jeszcze m. in. dostępność funkcji chłodzenia, ilość grzałek, sposób podłączenia do sieci elektrycznej: jedno lub trójfazowe.

Oprócz tego, na cenę pompy wpływa również dostępność serwisu producenta. Najlepsi producenci pomp ciepła posiadają usługę serwisową dostępną 24h. To może być przydatne, szczególnie jeśli w mroźną zimę wydarzy się usterka.

Moc pompy ciepła określana jest dla temperatury powietrza na zewnątrz wynoszącej 70C, oraz temperatury wody grzewczej 350C. Trzeba pamiętać, że moc pompy zmienia się wraz ze zmianą obu tych parametrów, więc aby porównywać pompy ciepła różnych producentów, trzeba zacząć od upewnienia się, że moc jest określana dla tych samych parametrów.

Gruntowa pompa ciepła cena z montażem

Gruntowa pompa ciepła wykorzystuje energię cieplną z gruntu do ogrzewania domu i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Gruntowe pompy ciepła są również nazywane pompami typu solanka-woda.

Ciepło zasilające gruntowe pompy ciepła pochodzi z pionowych sond gruntowych układanych zazwyczaj do głębokości 100 m, a zdarza się, że nawet do 200 m. Alternatywą dla sond gruntowych są kolektory poziome.

pompa ciepła gruntowa kolektory poziome pionowe
Po lewej stronie kolektory poziome, po prawej kolektory pionowe


Kolektory poziome to poziomo ułożone rury, które są podobne w konstrukcji do ogrzewania podłogowego. Są one zwykle układane w ogrodzie i nie mogą być zabudowywane. Kolektory znajdują się około 1,5 do 2 metrów pod ziemią.

Ile kosztuje gruntowa pompa ciepła z kolektorami poziomymi?

Ponieważ kolektory poziome są układane na głębokości zaledwie 1,5 – 2 metrów, koszty w tym przypadku mogą nawet być o jedną trzecią niższe niż w przypadku sond gruntowych.

6 kW10 kW13 kW
gruntowa pompa ciepła36.000 – 53.000 zł39.000 – 51.000 zł42.000 – 57.000 zł
kolektory poziome14.000 – 18.000 zł
suma49.000 – 71.000 zł53.000 – 69.000 zł56.000 – 75.000 zł

Warunkiem zastosowania kolektorów poziomych jest działka o odpowiedniej powierzchni.

Ile kosztuje gruntowa pompa ciepła z kolektorami pionowymi?

Aby zastosować kolektory pionowe, trzeba wykonać odwierty. Wiercąc do głębokości 30 m nie są wymagane pozwolenia, powyżej tej głębokości, pozwolenia na odwierty są potrzebne.

6 kW10 kW13 kW
gruntowa pompa ciepła36.000 – 50.000 zł39.000 – 53.000 zł42.000 – 57.000 zł
kolektory pionowe20.000 – 24.000 zł
suma56.000 – 74.000 zł59.000 – 77.000 zł62.000 – 81.000 zł

Ilość odwiertów do pompy ciepła zależy od minimalnych odległości, jakie należy zachować pomiędzy kolektorami pionowymi:

 • 6 m, gdy długość kolektora nie przekracza 70 m,
 • 8 m, jeśli sonda ma długość pomiędzy 70 m a 100 m,
 • min. 8% głębokości odwiertu, jeśli kolektor ma długość przekraczającą 100 m.

Dotacje do pomp ciepła

Do zakupu i montażu pompy ciepła często można uzyskać dofinansowanie. Dostępne są np. programy ogólnokrajowe, takich jak: Czyste Powietrze czy Mój Prąd.

Liczne miasta i gminy również realizują programy dotacyjne dla pomp ciepła. Z lokalnych programów dotacyjnych mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy danego regionu, którzy wypełnią wniosek. Wysokość dotacji w lokalnych programach zależy głównie od indywidualnych warunków ustalanych przez lokalne władze w wynosi na ogół od 4 tys. zł do 12.000 zł.

Dodatkowo, zakup i montaż pompy ciepła można odliczyć od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Porównanie systemów grzewczych – koszty eksploatacji

W bezpośrednim porównaniu z innymi systemami grzewczymi, biorąc pod uwagę koszty eksploatacji, pompa ciepła jest opłacalną opcją. Oszczędność kosztów wynika z wydajnej pracy pompy ciepła.

Poniższy wykres ilustruje różnice w kosztach eksploatacji pomiędzy poszczególnymi źródłami ciepła:

źródła ciepła porównanie kosztów eksploatacji
Porównanie kosztów eksploatacji różnych źródeł ciepła

Dane zastosowane do obliczeń:
Powierzchnia mieszkalna: 120 metrów kwadratowych
Gaz ziemny: kocioł kondensacyjny 92% sprawności, 1.446 m3 gazu rocznie
Drewno – pellet: wartość energetyczna 4,9 kWh/kg, 3.348 kg rocznie
Węgiel: 27 MJ/kg, 2.781 kg rocznie
Powietrzna pompa ciepła: 4.082 kWh, taryfa G11
Gruntowa pompa ciepła: 3.622 kWh, taryfa G11

Powyższe koszty nie uwzględniają kosztów corocznych przeglądów pompy ciepła, które zwykle wynoszą ok. 300 – 500 zł.

Co wpływa na koszty eksploatacji

Koszty eksploatacji różnych typów pomp ciepła mogą zależeć od różnych czynników. Oto niektóre z głównych, które istotnie wpływają na koszty eksploatacji:

Wydajność energetyczna pompy ciepła

Wydajność pompy ciepła ma decydujący wpływ na koszty eksploatacji. Pompa ciepła o wysokiej wydajności zużywa mniej energii do uzyskania pożądanej temperatury. Sezonowy współczynnik sprawności (SCOP – dotyczy wydajności pompy ciepła w całym sezonie grzewczym) jest parametrem mówiącym, o tym o ile taniej zapłacimy za prąd w porównaniu z ogrzewaniem elektrycznym.

Nowoczesne pompy ciepła mają sezonowy współczynnik wydajności od 2,8 do 4,5, w zależności od rodzaju pompy ciepła. Dla ogrzewania elektrycznego współczynnik wynosi 1. Np. jeśli pompa ciepła ma SCOP = 3, to oznacza, iż wydatki za prąd potrzebny do ogrzewania pompą ciepła będą 3-krotnie niższe za grzejniki elektryczne.

Źródło ciepła

Jak widać w tabeli z zestawieniem kosztów różnych typów pomp ciepła, rodzaj źródła ciepła ma wpływ na koszty eksploatacji. Pompy ciepła powietrze-woda są mniej wydajnie od gruntowych, ponieważ temperatura powietrza podlega znacznym wahaniom.

Gruntowe pompy ciepła działają wydajniej, ale są z drugiej strony droższe, ponieważ najpierw trzeba wykonać tzw. dolne źródło, czyli ułożyć w ziemi kolektory poziome lub pionowe.

Powietrzna pompa ciepła może pobierać ciepło z powietrza o temperaturze nawet -15 stopni Celsjusza. Jednak, im niższa temperatura powietrza, tym niższa sprawność pompy ciepła i większe zużycie prądu.

Ceny energii i taryfy opłat za energię elektryczną

Koszt energii zużywanej przez pompę ciepła jest ważnym parametrem. Porównanie taryf energii elektrycznej jest ważnym elementem przy określaniu kosztów eksploatacyjnych.

Połączenie fotowoltaiki z pompą ciepła może stanowić korzystne rozwiązanie. Znacząco zwiększa zużycie własne energii z instalacji fotowoltaicznej, co zwiększa opłacalność fotowoltaiki. Koszty eksploatacji pompy ciepła można obniżyć, ponieważ część energii elektrycznej potrzebnej do zasilania pompy uzyskuje się z instalacji fotowoltaicznej.

Najlepiej, jeśli pompa ciepła posiada funkcję SG Ready co usprawnia współpracę pompy ciepła z falownikiem w instalacji fotowoltaicznej. Wówczas można zoptymalizować koszty jej eksploatacji.

Efektywność systemu fotowoltaicznego można zwiększyć instalując magazyn energii elektrycznej. Jednak ze względu na dość znaczy koszt magazynu energii, należy to najpierw dokładnie przeliczyć oraz odpowiednio dobrać wielkość magazynu energii. Opłacalność zakupu baterii będzie rosła w systemie z dwiema lub więcej taryfami za energię elektryczną, i im większa różnica cen pomiędzy strefami (dzienna / nocna), tym większy sens montażu akumulatora.

Koszty eksploatacji z uwzględnieniem kosztów zakupu pompy ciepła

Porównanie kosztów eksploatacji różnych źródeł ciepła po uwzględnieniu kosztów zakupu źródła ciepła wygląda nieco inaczej, niż porównując jedynie same koszty eksploatacji.

Pompy ciepła są stosunkowo tanie w eksploatacji, ale nadal drogie w zakupie.

źródła ciepła porównanie kosztów zakupu i eksploatacji
Porównanie kosztów eksploatacji różnych źródeł ciepła z uwzględnieniem amortyzacji urządzeń

Przyjęte założenia:

 • koszty eksploatacji źródeł ciepła – jak w porównaniu wcześniej,
 • piec gazowy – 14.000 zł,
 • piec na pellet – 17.000 zł,
 • piec węglowy – 12.000 zł,
 • powietrzna pompa ciepła – 45.000 zł,
 • gruntowa pompa ciepła – 70.000 zł
 • czas eksploatacji – 15 lat.


Może Cię zainteresować