Przejdź do treści

Gwarancja na panele fotowoltaiczne: wszystko, co powinieneś wiedzieć

Ryszard Jesionowski:

ile gwarancji na panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne posiadają dwie gwarancje: na produkt oraz na wydajność (wydajność modułów maleje z upływem czasu). Ważniejsza jest gwarancja produktowa, która jednak zawiera szereg wymogów i wykluczeń ograniczających jej zastosowanie.

 1. Rodzaje gwarancji
 2. Czy można polegać na gwarancji?
 3. Wykluczenia gwarancji
 4. Jak często psują się panele?
 5. Podsumowanie

Rodzaje gwarancji na panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne mają dwie gwarancje: gwarancję produktową oraz gwarancję na wydajność.

 1. Gwarancja produktowa obejmuje usterki w wykonaniu oraz wady materiałowe produktu.
 2. Gwarancja na wydajność (gwarancja na moc) gwarantuje minimalną wydajność modułu po upływie określonego czasu.

Typowa gwarancja produktowa obejmuje 12 lat ale może wynosić 25 lat lub nawet 30 lat. Generalnie, im bardziej producent pewny jest swojego produktu, tym dłuższa gwarancja.

Gwarancje na moc niemal zawsze wynoszą 25 lat. Gwarantują na ogół produkcję na poziomie 90% po 10 latach oraz 82 – 85% po 25 latach. Panele fotowoltaiczne z upływem czasu tracą moc, więc gwarancja na moc informuje o tym, jak szybki jest ubytek mocy.

Jeśli producent ma biuro w Polsce to on odpowiada za gwarancję. Jeśli nie producent nie posiada biura w Polsce, odpowiada importer. Jednak to instalator, który wykonał montaż jest ostatecznie odpowiedzialny i nie może odmówić zajęcia się sprawą, jeśli producent lub importer nie mogą bądź nie chcą honorować swoich zobowiązań.

Dodatkowo prawo konsumenckie nakłada obowiązek udzielenia rękojmi, która obejmuje wszelkie usterki modułu PV niezależnie od tego co zapisane jest w gwarancji.

Długość gwarancji produktowej

Poniższa tabela prezentuje okresy gwarancyjne niektórych producentów paneli fotowoltaicznych.

Qcells12 / 25 lat
Longi Solar12 / 25 lat
Jinko Solar12 / 25 lat
Trina Solar12 / 25 lat

Montując instalację fotowoltaiczną najbardziej prawdopodobny jest scenariusz bezawaryjnej pracy paneli fotowoltaicznych przez wiele lat. Mimo wszystko, sporadycznie pojawiają się problemy z modułami PV, najczęściej jednak usterki modułów nie powodują wyłączenia całej instalacji.

W zależności od rodzaju usterki modułu PV, pozostałe komponenty instalacji fotowoltaicznej będą funkcjonować. Może jednak zdarzyć się, iż panel fotowoltaiczny ulegnie takiej awarii, która wpłynie na działanie pozostałych paneli w obwodzie.

Długość gwarancji i jej zakres mają wpływ na cenę modułów solarnych, oraz koszt instalacji fotowoltaicznej.

Gwarancja na panele fotowoltaiczne – czy można na niej polegać?

gwarancja na panele fotowoltaiczne
Panele fotowoltaiczne powinny działać przez wiele lat, a dobra gwarancja ma pomóc usunąć usterkę, gdyby się pojawiła

Większość osób zdaje sobie sprawę, iż część producentów paneli fotowoltaicznych może za 20 lat już nie istnieć. Gwarancja na panele fotowoltaiczne może z tego powodu stracić ważność, lub nie zapewni oczekiwanej ochrony. Przyczyny braku skuteczności gwarancji:

 1. Producenta modułów fotowoltaicznych może już nie być na rynku gdy wystąpi usterka.
 2. Warunki gwarancyjne to skomplikowane, nie całkiem przejrzyste dokumenty prawne. Gwarantują realizację roszczeń jedynie w ściśle określonych warunkach.

Wykluczenia gwarancji na panele fotowoltaiczne

Gwarancja na panele fotowoltaiczna nosi nazwę “ograniczonej gwarancji”. Nie jest tak bez powodu. W jej treści znajdują się zapisy, które ograniczają jej zastosowanie.

Instrukcja montażu paneli fotowoltaicznych a gwarancja

Wiele gwarancji na panele fotowoltaiczne posiada zapisy odwołujące się do instrukcji montażu. Wymóg stosowania się do instrukcji montażu paneli fotowoltaicznych jest dość podchwytliwy, ponieważ moduły można montować na różne możliwości. Jedynym sposobem aby mieć pewność że montaż odbył się poprawnie, jest stosowanie instrukcji montażu krok po kroku.

Oto zapis znajdujący się w gwarancji na moduły Longi:

Instrukcja montażu paneli fotowoltaicznych
Fragment pochodzący z ograniczonej gwarancji na moduły fotowoltaiczne Longi Solar

Niestety, podczas montażu zdarzają się błędy, np.:

 • podłączenie zbyt wielu modułów w łańcuchu (stringu),
 • niewłaściwe uziemienie,
 • niepoprawne zamocowanie klem mocujących moduły,
 • monterzy nie posiadający odpowiednich kwalifikacji.

Gdy pojawi się usterka paneli fotowoltaicznych i złożona zostanie reklamacja, po wyjaśnieniu podstawowych problemów, producent może poprosić o dowód potwierdzający usterkę. Jeśli będzie to poważniejszy problem, może nawet wysłać przedstawiciela na miejsce instalacji. Jako użytkownik chcesz mieć pewność, że usterka nie powstała w wyniku zaniedbań i nieprzestrzegania podręcznika montażu.

Zacienienie modułu fotowoltaicznego

Zacienienie wpływa niekorzystnie na pracę paneli fotowoltaicznych. Pracują zamieniając promieniowanie słoneczne w energię elektryczną, więc cień ogranicza produkcję energii. Należy zatem unikać montażu paneli pozostających w cieniu przez istotną część dnia.

Jest jednak jeszcze jeden powód aby unikać zacieniania modułów PV: mogą ulec uszkodzeniu. Z tego powodu większość gwarancji na moduły PV nie pozwala na ich montaż w cieniu. Robiąc montaż w miejscu mocno zacienionym należy wybrać moduły, które dopuszczają taką możliwość.

Zacienianie modułów PV może wpłynąć negatywnie na ich żywotność. Równomiernie rozłożony cień rzucany przez chmury nie wywołuje problemów, ale częściowe zacienienie paneli fotowoltaicznych może powodować nagrzewanie się zacienionych ogniw fotowoltaicznych. To z kolei może doprowadzić do hot spotu i uszkodzić moduł.

Gdy część modułu fotowoltaicznego znajdzie się w cieniu, wówczas przez ogniwa znajdujące się w cieniu przepływa tzw. prąd wsteczny, prowadzący do ich nagrzewania się. Stąd nazwa hot spot – gorące miejsce.

Na ogół nie stanowi to większego problemu ponieważ panele solarne są wyposażone w diody bocznikujące (diody bypass), które mają za zadanie zapobiegać znaczącemu nagrzewaniu się hot spotów. Jednak te diody mogą z czasem ulec uszkodzeniu, szczególnie gdy będą się często załączały. Aby uchronić moduły solarne przed pogorszeniem parametrów lub uszkodzeniem w wyniku niesprawnej diody bypasowej, większość producentów modułów solarnych wymaga montażu w miejscach niezacienionych.

karta gwarancyjna na panele fotowoltaiczne Longi
Fragment pochodzący z Instrukcji Instalacji Modułów Fotowoltaicznych Longi Solar

Jeśli zatem montaż modułu/ów ma się odbyć w miejscu, które bywa okresowo zacienione, najlepiej wybrać takie, dla których gwarancja nie ulega wyłączeniu z tego powodu.

Konserwacja paneli fotowoltaicznych

Innym wymogiem utrzymania gwarancji na panele fotowoltaiczne jest ich konserwacja. Korzystając z Instrukcji Instalacji Longi poniżej fragment dotyczący obsługi i konserwacji modułów:

gwarancja na moduły fotowoltaiczne Longi
Zapis z Instrukcji Instalacji Modułów Fotowoltaicznych Longi Solar

Warto zwrócić uwagę na ww. punkty gwarancyjne aby uniknąć niespodzianek jeśli któryś z modułów ulegnie uszkodzeniu.

Gdy wystąpi usterka paneli fotowoltaicznych i złożona zostanie reklamacja, po wyjaśnieniu podstawowych problemów producent może poprosić o dowód potwierdzający usterkę. Jeśli będzie to poważniejszy problem, może nawet wysłać przedstawiciela na miejsce instalacji. Jako użytkownik chcesz mieć pewność, że usterka nie powstała w wyniku zaniedbań z nieprzestrzegania podręcznika montażu.

Może się również tak zdarzyć, że zostaniesz poproszony o dostarczenie reklamowanych modułów na własny koszt. W wielu przypadkach wysyłka może być niewarta ani pieniędzy ani czasu, o czym dostawca jest w pełni świadomy.

Obowiązkowe przeglądy instalacji fotowoltaicznej

Niektórzy producenci wymagają regularnych przeglądów instalacji fotowoltaicznej. Jako przykład może posłużyć polski producent modułów solarnych Selfa:

Selfa gwarancja na panele fotowoltaiczne
Brak przeglądów instalacji PV powoduje wyłączenie gwarancji na moduły Selfa

Co prawda, przeglądy instalacji elektrycznej są w Polsce obowiązkowe, ale wyłączenie ochrony gwarancyjnej paneli fotowoltaicznych z powodu ich braku jest bardzo rzadko spotykane.

Jak często psują się panele fotowoltaiczne

Z danych zebranych przez instytut naukowo-badawczy Sandia wynika, iż w modułach fotowoltaicznych stosunkowo rzadko powstają usterki.

przyczyny usterek w instalacjach fotowoltaicznych
Przyczyny usterek w instalacjach fotowoltaicznych. Źródło: Sandia Report “PV System Component Fault and Failure Compilation and Analysis”

Najczęstszą przyczyną usterek są inwertery.

Posiadając panele PV wyprodukowane przez renomowanego producenta oraz prawidłowo zamontowane, ryzyko pojawienia się usterki jest niewielkie a jeżeli usterka się pojawi, istnieje duża szansa iż reklamacja zostanie korzystnie rozpatrzona. Niemniej nawet renomowani producenci mogą z czasem zniknąć z rynku czego przykładem jest niemiecki SolarWorld, który swego czasu czasu cieszył się opinią jednej z najlepszych firm z branży. Wówczas gwarancja nie przyda się na wiele.

Na rynku jest jednak bardzo wielu producentów modułów fotowoltaicznych i jakość modułów jest bardzo różna. W przypadku mniej renomowanych producentów może istnieć większe ryzyko wystąpienia usterki w module oraz proces reklamacyjny może być uciążliwy.

Podsumowanie

 • Panele fotowoltaiczne posiadają dwie gwarancje: na produkt oraz na wydajność
 • Gwarancja produktowa często posiada odwołania do Instrukcji Montażu zawężając tym samym możliwość skorzystania z gwarancji.
 • Instrukcja Montażu Paneli Fotowoltaicznych często zabrania montażu modułów w miejscach zacienionych oraz wymaga konserwacji paneli PV.


Może Cię zainteresować